Vi erbjuder olika typer av abonnemang

Vi erbjuder alla hushåll tre olika abonnemang för sophämtning. För att främja en bra miljö har de mest miljövänliga alternativen givetvis de lägsta priserna.

Sorterat

Detta är det vanligaste abonnemanget och ett utmärkt val ur miljöhänsyn. Du har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt för restavfall. Du sorterar ditt matavfall i en särskild påse för matavfall (endast papperspåsar, ej biopåsar) och restavfallet i en soppåse. Det är givetvis viktigt att du sorterar på rätt sätt när det gäller detta abonnemang. Läs mer om det här. Märker vi att annat avfall än matavfall sorterats i det bruna kärlet debiteras därför en felsorteringsavgift på nästa faktura.

Visste du att du kan påverka din kostnad?
Kostnaden beror på vilken storlek du har på det gröna kärlet och hur ofta vi ska hämta det. Det finns några alternativ att välja mellan.

Här kan du läsa mer om hur olika abonnemang kan påverka din Avfalltaxa.

Papperspåsar för matavfall finns att hämta utan kostnad på våra återvinningscentraler och på många mataffärer.

Hemkompost

Ett miljövänligt val där du komposterar ditt matavfall i en egen kompost. Komposten ska vara skadedjurssäker (skyddad från möss och andra djur) och fungera så att matavfallet kan komposteras under hela året. Du har endast ett grönt kärl för restavfall och ansvarar själv för att ta hand om din färdiga jord från komposten.

Osorterat

Detta abonnemang passar dig som inte kan eller vill sortera ditt matavfall. Då får du endast ett grönt kärl där du lägger både matavfall och restavfall i samma soppåse. Blandade hushållssopor ger den största miljöbelastningen jämfört med de två andra alternativen, vilket innebär den högsta avgiften.

Förpackningar, tidningar och grovsopor sorteras ut

Oavsett vilket abonnemang du har är sortering och återvinning mycket värdefullt för miljön!

Tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar sorteras alltid till återvinning och lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Farligt avfall och grovsopor

Farligt avfall och grovsopor lämnas till närmaste återvinningscentral. Tänk på att prylar, möbler och kläder är bättre att sälja eller skänka.

Textilier

Återbruk och insamling av textilier finns idag på flera av våra återvinningscentraler.

Bi + blommor

Sophämtning vid ditt fritidshus

Vi hämtar givetvis även hushållssopor vid ditt fritidshus. Sommarhämtningen pågår mellan v 20–36 eller v 21–37.

Alla som har ett fritidshus måste ha ett abonnemang för hushållsavfall och betala renhållningsavgift. Extrahämtning av sopor går givetvis att beställa mot extra kostnad.

Anmäl uppehåll i hämtning

Om fritidshuset inte kommer att användas kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Ansök senast den 15 april samma år som uppehållet gäller. Du kan bara beviljas uppehåll om du inte använder fritidshuset alls. Det tillkommer en administrativ avgift. 

Det är enkelt att byta abonnemang

Du kan alltid välja att byta abonnemangsform. Vi hoppas såklart att du väljer det mest miljövänliga så att vår region blir ännu mer miljöeffektiv!

Vill du ändra ditt abonnemang?

Det gör du snabbt och enkelt här >>