Vi erbjuder tre olika abonnemang för din sophämtning

Vi erbjuder alla hushåll tre olika abonnemang för sophämtning. För att främja en bra miljö har de mest miljövänliga alternativen givetvis de lägsta priserna.

Sorterat

Detta är det vanligaste abonnemanget och ett utmärkt val ur miljöhänsyn. Du har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt för restavfall. Du sorterar ditt matavfall i en särskild påse för matavfall (endast papperspåsar, ej biopåsar) och restavfallet i en soppåse. Det är givetvis viktigt att du sorterar på rätt sätt när det gäller detta abonnemang. Märker vi att annat avfall än matavfall sorterats i det bruna kärlet debiteras därför en felsorteringsavgift på nästa faktura.

Papperspåsar för matavfall finns att hämta utan kostnad på våra återvinningscentraler och på många mataffärer.

Hemkompost

Ett miljövänligt val där du komposterar ditt matavfall i en egen kompost. Komposten ska vara skadedjurssäker (skyddad från möss och andra djur) och fungera så att matavfallet kan komposteras under hela året. Du har endast ett grönt kärl för restavfall och ansvarar själv för att ta hand om din färdiga jord från komposten.

Osorterat

Detta abonnemang passar dig som inte kan eller vill sortera ditt matavfall. Då får du endast ett grönt kärl där du lägger både matavfall och restavfall i samma soppåse. Blandade hushållssopor ger den största miljöbelastningen jämfört med de två andra alternativen, vilket innebär den högsta avgiften.

Vilket abonnemang passar dig?

Du ansvarar själv för att meddela oss vilken sorts abonnemang du vill ha. Är du inte nöjd med ditt nuvarande abonnemang kan du enkelt byta. Det kan du göra via formuläret här nedan. 


Har du sålt din fastighet eller köpt en ny?

Då behöver du fylla i en flyttanmälan/nytt abonnemang

Fyll gärna i formuläret nedan för att vi ska få ditt formulär så snabbt som möjligt.
Om du inte vill skicka in formuläret direkt kan du skriva ut en av följande blanketter.

Beställ abonnemang / flyttanmälan

Vill du byta abonnemangsform?

Du kan alltid välja att byta abonnemangsform. Vi hoppas såklart att du väljer det mest miljövänliga så att vår region blir ännu mer miljöeffektiv!

Byt abonnemangsform
FRÅGOR & SVAR
Kan jag betala med Autogiro?

Ja, det kan du göra. Anmälan till autogiro gör du enklast genom att skicka in en blankett till oss. Blanketten för anmälan hittar du här.

Hur gör jag för att få E-faktura?

E-faktura är både enkelt för dig själv samtidigt som det sparar på papper och miljön. E-faktura anmäler du på din internetbank.

sopbil2 1600x600

Avfallstaxa

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Renhållningstaxan som den kallas är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften är kopplad till boendeform och ska betalas av alla. I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering.

Läs mer i Avfallstaxan 2018 eller kortversionen av Avfallstaxan 2018.

FRÅGOR & SVAR
Avfallstaxan 2018

Kommunfullmäktige i samtliga Gästrike återvinnares medlemskommuner har nu beslutat om höjd avfallstaxa för 2018. Den nya taxan ska bekosta kraftigt höjda priser på avfallsförbränning och styra till bättre sortering av hushållssoporna. Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2018.

Förslaget är mer miljöstyrande vilket t ex innebär att skillnaden blir större mellan kunder som sorterar ut sitt matavfall mot de som inte sorterar sitt matavfall. Höjningarna varierar beroende på kundkategori. För det vanligaste villaabonnemanget med sortering och hämtning varannan vecka innebär det en höjning med ca 17 kr per månad och hushåll.

-> Läs mer här

Vad är grundavgiften?

Grundavgift per hushåll och år:
Enfamiljshus 1.300 kr
Radhus 1100 kr
Lägenhet 695 kr
Fritidshus 395 kr
Verksamhet 395 kr/verksamhet
Alla priser är inklusive moms.

Läs mer i 2018 års avfallstaxa i texten ovan.

Vad är hämtningsavgiften?

Exempel för villaägare:

Abonnemang ”Sorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2 550 kronor.

Abonnemang ”Hemkompost”: För hemkompost och ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2350 kronor.

Abonnemang ”Osorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 4 550kronor.

Exempel för hyresgäster:

Abonnemang ”Sorterat”: För hyreshus med 40 lägenheter, fyra 660 liters gröna kärl för restavfall och två 240 liters bruna kärl för matavfall med hämtning varje vecka, blir årsavgiften 1 380 kr per lägenhet.

Avgiften för hushållsavfall består av två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Hjälp oss att bli ännu bättre

Ibland gör vi fel, då är det viktigt att du felanmäler det så att vi kan åtgärda det. Vi välkomnar givetvis även andra tips på hur du tycker att vi kan bli ännu bättre! Välkommen att kontakta oss.

Anmäl trasigt kärl
Anmäl utebliven sop- eller latrinhämtning
Förbättringsförslag/felanmälan

Förpackningar, tidningar och grovsopor sorteras ut

Oavsett vilket abonnemang du har är sortering och återvinning mycket värdefullt för miljön!

Tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar sorteras alltid till återvinning och lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Farligt avfall och grovsopor

Farligt avfall och grovsopor lämnas till närmaste återvinningscentral. Tänk på att prylar, möbler och kläder är bättre att sälja eller skänka.

Textilier

Återbruk och insamling av textilier finns idag på flera av våra återvinningscentraler.

Bi + blommor