Vi erbjuder olika typer av abonnemang

Du kan välja mellan tre olika abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall. Att skicka sopor till förbränning är dyrt och eftersom det är bättre för miljön att återvinna materialet styr vi våra abonnemang så att det mest miljövänliga abonnemanget också är det billigaste alternativet.

 

Oavsett abonnemang ska du alltid sortera ut tidningar och förpackningar av metall, glas, papper och plast till återvinning. Det är producenternas (Förpacknings- och tidningsinsamlingens) ansvar och inget du betalar för i avfallstaxan. Du betalar alltså för att förpackningarna tas omhand till återvinning redan när du köper något som ligger i en förpackning. Om du lägger det i soppåsen kan det inte återvinnas till nya förpackningar och du får betala för insamling och behandling två gånger.

Sorterat

Detta är det vanligaste abonnemanget och ett utmärkt val ur miljöhänsyn. Du har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt för restavfall. Du sorterar ditt matavfall i en särskild påse för matavfall (endast papperspåsar, ej biopåsar) och restavfallet i en soppåse. Det är givetvis viktigt att du sorterar på rätt sätt när det gäller detta abonnemang. Läs mer om hur du sorterar ditt matavfall på den här sidan. Märker vi att annat avfall än matavfall sorterats i det bruna kärlet debiteras därför en felsorteringsavgift på nästa faktura.

 

Visste du att du kan påverka din kostnad?

Kostnaden beror på vilken storlek du har på det gröna kärlet och hur ofta vi ska hämta det. Det finns några alternativ att välja mellan. I vår Avfallstaxa kan du läsa mer om hur olika abonnemang kan påverka vad du betalar. På den här sidan hittar du aktuell Avfallstaxa. Papperspåsar för matavfall finns att hämta utan kostnad på våra återvinningscentraler och på de flesta mataffärer.

Hemkompost

Ett miljövänligt val där du komposterar ditt matavfall i en egen kompost. Komposten ska vara skadedjurssäker (skyddad från möss och andra djur) och fungera så att matavfallet kan komposteras under hela året. Du har endast ett grönt kärl för restavfall och ansvarar själv för att ta hand om din färdiga jord från komposten.

Osorterat

Detta abonnemang passar dig som inte kan eller vill sortera ditt matavfall. Då får du endast ett grönt kärl där du lägger både matavfall och restavfall i samma soppåse. Blandade hushållssopor ger den största miljöbelastningen jämfört med de två andra alternativen, vilket innebär den högsta avgiften.

Återvinning av förpackningar, tidningar och grovsopor

Oavsett vilket abonnemang du har sorteras förpackningar, tidningar, farligt avfall och grovsopor enligt nedan.

 

Tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas

Tidningar och förpackningar sorteras alltid till återvinning och lämnas på en återvinningsstation, i återvinningsrummet eller på din återvinningscentral.

 

Farligt avfall och grovsopor

Farligt avfall och grovsopor lämnas till närmaste återvinningscentral. Tänk på att prylar, möbler och kläder är bättre att sälja eller skänka.

 

Textilier

Återbruk och insamling av textilier finns idag på flera av våra återvinningscentraler.

Bi + blommor

Sophämtning vid ditt fritidshus

Vi hämtar även hushållssopor vid ditt fritidshus. Sommarhämtningen pågår mellan v 20–36 eller v 21–37. Alla som har ett fritidshus måste ha ett abonnemang för hushållsavfall och betala renhållningsavgift. Extrahämtning av sopor går att beställa mot extra kostnad.

 

Anmäl uppehåll i hämtning

Om fritidshuset inte kommer att användas kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Det kan du göra i formuläret “Ansökan om uppehåll i hämtning” som du hittar här. Ansök senast den 15 april samma år som uppehållet gäller. Du kan bara beviljas uppehåll om du inte använder fritidshuset alls och det tillkommer en administrativ avgift. 

Det är enkelt att byta abonnemang

Du kan alltid byta abonnemangsform. Vi hoppas såklart att du väljer det mest miljövänliga så att vår region blir ännu mer miljöeffektiv!

 

Vill du ändra ditt abonnemang?

Det gör du snabbt och enkelt i formuläret “Byt abonnemang” som du hittar här.