Sopbil på vinterväg och sopkärl i förgrunden
Välkommen

Tillsammans jobbar vi för en värld som räcker längre

Välkommen

Tillsammans jobbar vi för en värld som räcker längre

arrow_downward

Vanliga sökord just nu:

Har du påsar kvar i matavfallet efter tömning kan det vara på grund av fastfrysning.

Välj din återvinningscentral

Kommande öppettider:

  1. Hämtar öppettider ...
Övriga tider

Med anledning av TV-inslaget om plast

Med anledning av SVT:s inslag om återvinning av plast har vi fått många frågor. Här kan du läsa om hur det fungerar i våra kommuner och de svårigheter som finns.

Automatisk fakturering av företagskunder på återvinningscentralen

Från och med den 1 april 2023 börjar vi med automatisk fakturering av företagskunder som besöker våra återvinningscentraler. Detta gör vi för att fånga upp de företag som av olika anledningar inte betalar för det avfall de slänger på återvinningscentralen idag. Det nya systemet blir mer rättvist mot alla, lättare att administrera och styr våra företagskunder till att åka med mer avfall färre gånger. Läs mer här.

Ny avfallstaxa 2023

Gästrike återvinnares medlemskommuner har tagit beslut om ny avfallstaxa för 2023. Den kommer börja gälla från 1/1 2023. Precis som tidigare ska det löna sig att sortera och minska på avfallet. Duktiga återvinnare påverkas inte medan de som inte sorterar påverkas mer.
arrow-right