Sopbil på väg
Välkommen

Tillsammans jobbar vi för en värld som räcker längre

Välkommen

Tillsammans jobbar vi för en värld som räcker längre

arrow_downward

Vanliga sökord just nu:

Den 29 november skickar vi ut årets kundundersökning till 2500 slumpmässigt utvalda kunder.

Välj din återvinningscentral

Kommande öppettider:

  1. Hämtar öppettider ...
Övriga tider

Besparingsförslag leder till flera åtgärder

Gästrike återvinnare rustar för en tuff ekonomisk tid med kraftigt ökade kostnader. Ett tydligt besparingskrav har lett till ett flertal åtgärder som ska minska Gästrike återvinnares kostnader med ca 11 miljoner 2023, bland annat minskade kostnader för kommunikation, utveckling samt en stängning av återvinningscentralen i Kungsgården

Förslag på ny taxa

Gästrike återvinnares förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har beslutat att förorda en ny avfallstaxa 2023. Förslaget innehåller en justerad avfallstaxa där det även i fortsättningen ska löna sig att sortera och minska på avfallet. Duktiga återvinnare påverkas inte medan de som sorterar mindre påverkas mer.

Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från 2024

Som ett led i att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har riksdagen beslutat om en ny förordning där kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024.
arrow-right