Chaufför hoppar in i bil

Sophämtning

Vi erbjuder alla företag tre olika abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall. För att främja miljömässigt bättre val har de mest miljövänliga alternativen de lägsta priserna.

Sorterat

Detta är det vanligaste abonnemanget och ett utmärkt val ur miljöhänsyn. Ni har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt för restavfall. Ni sorterar ert matavfall i en särskild påse för matavfall (endast papperspåsar, ej biopåsar) och restavfallet i en soppåse. Det är givetvis viktigt att ni sorterar på rätt sätt när det gäller detta abonnemang. Märker vi att annat avfall än matavfall sorterats i det bruna kärlet debiteras därför en felsorteringsavgift på nästa faktura. Papperspåsar för matavfall och hållare ingår i abonnemanget och finns i storlekarna 9 liter, 22 liter och 46 liter. De går att beställa utan kostnad direkt här på hemsidan. 9-liters påsar finns också att hämta på närmaste matbutik eller återvinningscentral.

Osorterat

Detta abonnemang passar företag som inte kan eller vill sortera matavfallet. Då får ni endast ett grönt kärl där ni lägger både matavfall och restavfall i samma soppåse. Blandade hushållssopor ger den största miljöbelastningen jämfört med de två andra alternativen, vilket innebär den högsta avgiften.

Kompost

Ett miljövänligt val där ni komposterar ert matavfall i en egen kompost. Komposten ska vara skadedjurssäker (skyddad från möss och andra djur) och fungera så att matavfallet kan komposteras under hela året. Ni har endast ett grönt kärl för restavfall och ansvarar själv för att ta hand om er färdiga jord från komposten.

arrow-right