Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Sophämtning

Vi har tre olika abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall. För att främja en bra miljö har de mest miljövänliga alternativen de lägsta priserna.

Sorterat

Detta är det vanligaste abonnemanget och ett utmärkt val ur miljöhänsyn. Ni har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt för restavfall. Ni sorterar ert matavfall i en särskild påse för matavfall (endast papperspåsar, ej biopåsar) och restavfallet i en soppåse. Det är givetvis viktigt att ni sorterar på rätt sätt när det gäller detta abonnemang. Märker vi att annat avfall än matavfall sorterats i det bruna kärlet debiteras därför en felsorteringsavgift på nästa faktura. Papperspåsar för matavfall och hållare ingår i abonnemanget och rymmer 9 liter. De går att beställa utan kostnad direkt här på hemsidan. Matavfallspåsarna finns också att hämta på närmaste matbutik eller återvinningscentral.

Osorterat

Detta abonnemang passar de som inte kan eller vill sortera matavfallet. Då får ni endast ett grönt kärl där ni lägger både matavfall och restavfall i samma soppåse. Blandade hushållssopor ger den största miljöbelastningen jämfört med de två andra alternativen, vilket innebär den högsta avgiften.

År 2024 träder en ny lagstiftning i kraft som gör det obligatorisk att sortera ut sitt matavfall. Det innebär att abonnemang "Osorterat" successivt kommer att fasas ut och inte längre vara ett valbart abonnemang.

 

 

Kompost

Ett miljövänligt val där ni komposterar ert matavfall i en egen kompost. Komposten ska vara skadedjurssäker (skyddad från möss och andra djur) och fungera så att matavfallet kan komposteras under hela året. Ni har endast ett grönt kärl för restavfall och ansvarar själv för att ta hand om er färdiga jord från komposten.

Kontakta oss

Thomas Östberg

Säljare, Älvkarleby och Sandvikens kommun och Södra Gävle

Thomas Bäck

Säljare, Hofors och Ockelbo kommun och Norra Gävle

Våra tjänster för flerbostad och samfälligheter

Oavsett vilket abonnemang du har sorteras förpackningar, tidningar, farligt avfall och grovsopor för sig. Vi hjälper dig!

arrow-right