Sophämtning

Du kan välja mellan två olika abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall.  Med "abonnemang sorterat" som är mest populärt får du hämtning av rest- och matavfall i två separata kärl. Om du har en egen varmkompost kan du välja abonnemang "Hemkompost" och endast ha ett grönt kärl för ditt restavfall.

Du kan välja mellan två olika abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall.  Med "abonnemang sorterat" som är mest populärt får du hämtning av rest- och matavfall i två separata kärl. Om du har en egen varmkompost kan du välja abonnemang "Hemkompost" och endast ha ett grönt kärl för ditt restavfall.

Sorterat

Du sorterar ditt matavfall i en särskild påse för matavfall (endast papperspåsar, ej biopåsar) och restavfallet i en soppåse. Det är givetvis viktigt att du sorterar på rätt sätt när det gäller detta abonnemang. Om något annat än matavfall läggs i det bruna kärlet debiteras en felsorteringsavgift på nästa faktura.

Kompost

Ett miljövänligt val där ni komposterar ert matavfall i en egen kompost. Komposten ska vara skadedjurssäker (skyddad från möss och andra djur) och fungera så att matavfallet kan komposteras under hela året. Ni har endast ett grönt kärl för restavfall och ansvarar själv för att ta hand om er färdiga jord från komposten.

Osorterat

Från 1 januari 2024 är det obligatorisk att sortera ut sitt matavfall. Det innebär att abonnemang "Osorterat" kommer att fasas ut och inte längre vara ett valbart abonnemang.

 

Kontakta oss

Thomas Östberg

Säljare, Älvkarleby och Sandvikens kommun och Södra Gävle

Thomas Bäck

Säljare, Hofors och Ockelbo kommun och Norra Gävle

Våra tjänster för flerbostad och samfälligheter

Oavsett vilket abonnemang du har sorteras förpackningar, tidningar, farligt avfall och grovsopor för sig. Vi hjälper dig!

arrow-right