För en värld som räcker längre

Vi är en ambitiös och utvecklingsorienterad organisation med fokus på framtiden. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att förmedla kunskap och tillhandahålla lösningar. Det skapar förutsättningar för människor att vara med och bidra till en bättre miljö. Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid.

 

Sprider kunskap om avfall och miljö

Vi satsar stort på att sprida kunskap och påverka attityder, vilket återspeglas i våra verksamhetsmål. Vi ger miljöutbildningar för företag och utbildar skolelever och vuxengrupper. Kommunikationskampanjer och events är en etablerad del av verksamheten. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi också för att bedriva kunskapsexport till andra länder.

Samlar in med egna bilar och via entreprenad

Vårt uppdrag är att ansvara för den kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskommuner som bildar förbundet. Vi ger service åt 162 000 människor och ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Vi bedriver verksamheten både i egen regi och via upphandlade entreprenader. Tömning av slam och fett samt behandling av avfallet sker endast på entreprenad. Insamlingen av hushållssopor görs sedan 2012 bara i egen regi.

12 återvinningscentraler för grovsopor och farligt avfall

På Sörby Urfjäll i Gävle finns en av våra 12 återvinningscentraler som tar emot sorterade grovsopor och farligt avfall. Där finns också kontor, lager, verkstad och fordonstvätt. På kontoret arbetar kundservice som svarar på frågor och handlägger kundernas ärenden. Under samma tak sitter även förbundsdirektören tillsammans med medarbetare inom försäljning, logistik, utveckling, kommunikation, ekonomi, och internationella relationer.


Vi har mycket att vara stolta över

Här är några av de senaste årens utmärkelser och nomineringar

  • Specialpris vid Swedish recycling award 2015 för satsningen på kunskapsexport
  • Förbundsdirektör Thomas Nylund nominerad till Miljöaktuellt Sveriges miljömäktigaste person 2014
  • Sandviken kommuns miljöpris 2013 till återvinningscentralen i Sandviken
  • Återvinningscentralen i Gävle var finalist i Swedish recycling award 2013 för årets avfallsanläggning
  • Nominerade till European Waste reduction awards 2012 för en konstutställning i samarbete med Länsmuséet
  • Årets avfallsbehandlare 2011 på Swedish Recycling Award
  • Nominerade till European Waste reduction awards 2011 för kampanjen Tänkföre

Årsredovisning

Välkommen att läsa om året som gått i vår senaste årsredovisning 2017. Klicka på bilden!


Certifierat miljö- och kvalitetsarbete

Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i ISO 14001 och ISO 9001.

Miljö- och kvalitetsledningssystemet hjälper oss att på ett strukturerat sätt jobba med ständiga förbättringar och minska den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Varje år blir vi granskade av en extern revisor. En kvalitetssäkring för både oss själva och för våra kunder.

Certifikat ISO 14001
Certifikat ISO 9001

Vill du veta mer om vad certifieringarna innebär är du välkommen att kontakta vår verksamhetsutvecklare. Du kan också läsa mer i vår Miljöpolicy och vår kvalitetspolicy.


Samarbeten

Gästrike återvinnare samarbetar med många olika företag och verksamheter både regionalt, nationellt och internationellt. Det gör vi för att bidra med största möjliga miljö- och samhällsnytta. Här kan du läsa om en del av av våra samarbeten.

Regional utveckling

Under 2012 har Gästrike återvinnare medverkat i ett regionalt samverkansprojekt med inriktningen att bilda ett särskilt bolag för export av svenskt kunnande inom avfalls- och energiområdet.
Medverkande och intressenter i projektet Infra Service Management är i tillägg till oss, Gävle Energi AB, Sandviken Energi AB, Greencon AB, Midroc AB, Mellansvenska Handelskammaren, Green Business Region Dalarna – Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Vi utbildar för framtiden

Gästrike återvinnare har varit med och startat upp utbildningen Miljöteknik – inriktning mot vatten, återvinning och energi som ges på Högskolan i Gävle.

Programmet innebär tre års studier och ett års arbetsbelagd praktik, allt med inriktning mot avfall, vatten och energi. Flera föreläsare från Gästrike återvinnare ger lektioner och vi tar emot nya praktikanter varje år.

– Det här är ett sätt för oss att säkra att vi har tillgång till välutbildade medarbetare även i framtiden, samtidigt som vi är med och stärker attraktionskraften för regionen, berättar Thomas Nylund, förbundsdirektör för Gästrike återvinnare.

Utveckling av svensk kunskaps- och tjänsteexport.

Det finns en stor potential för utveckling av svensk kunskaps- och tjänsteexport. En export där vi från kommunal sida kan spela en betydande roll och bidra också till en regional näringslivsutveckling på hemmaplan. Hittills kan vi dock se att det alltför ofta stannar vid just bara studiebesök. Det blir inga affärer. Detta vill både Tillväxtverket, Vinnova, Exportrådet och vår egen branschorganisation Avfall Sverige ändra på.

Exportfrämjande insatser stöds på olika sätt. Inom Avfall Sverige har en särskild arbetsgrupp bildats med syfte att stimulera export av svenskt avfallskunnande i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Till ordförande för den arbetsgruppen har Gästrike återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund utsetts.

Vi minskar matsvinnet tillsammans med Matakuten

Med Matakutens hjälp räddar vi nästan 10 ton överbliven mat i månaden från att bli avfall. Matakutens verksamhet bygger på att samla in överblivet livsmedel från livsmedelsbutiker, restauranger och caféer och förmedla till behövande.

Vi är med och minskar nedskräpningen i Gävle kommun

Gästrike återvinnare är tillsammans med Samhällsbyggnad Gävle, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Centrumsamverkan, Utbildning Gävle och Kultur och fritid Gävle beställare av ett projekt för att minska nedskräpningen i Gävle där Gästrike återvinnare ansvarar för projektledningen.


Internationella projekt

Co-creative youth

Co-creative youth är ett treårigt EU-projekt med sex deltagande länder. Gästrike återvinnare representerar både Gävle och Sverige i projektet vars syfte är att främja kreativa samarbeten och samarbetsprojekt inom återanvändning. Tanken är också att utveckla möjligheten för att skapa nya arbeten inom en cirkulär ekonomi, främst för den yngre generationen. Detta görs bland annat genom lokala projekt, fokusgrupper, event/öppna workshops och flera goda exempel som samlas för en gemensam inspirationsbank.

Läs mer om projektet i nyhetsbreven från Co-creative youth eller i foldern

Nyhetsbrev 1
Nyhetsbrev 2
Nyhetsbrev 3
Nyhetsbrev 4
Nyhetsbrev 5
Nyhetsbrev 6


Styrelsen

Mellan fullmäktiges möten styrs verksamheten av förbundsstyrelsen som består av fem ledamöter och fem ersättare (en + en från varje medlemskommun). Under ett år har styrelsen ungefär tio styrelsemöten och två dagars verksamhetsplanering med Gästrike återvinnares ledningsgrupp.

STYRELSEN
Ledamöter

Gävle:
Ordförande Tomas Engelmark (L)
info@gastrikeatervinnare.se

Sandviken:
Vice ordförande Marie Lind (S)
marie.lind@sandviken.se

Ockelbo:
Mats Åstrand (S)
mats.aastrand@icloud.com

Hofors:
Kenneth Axling (S)
kenneth.axling@hofors.se

Älvkarleby:
Kenneth Holmström (M)
kenneth.holmstrom@alvkarleby.se

Ersättare

Gävle:
Henrik Sundberg (S)
henrik.sundberg@gavle.se

Sandviken:
Nils-Gunnar Kempe (L)
nils-gunnar.kempe@sandviken.se

Ockelbo:
Birger Larsson (C)
obobirger@gmail.com

Hofors:
Diana Blomgren (S)
diana.blomgren@hofors.se

Älvkarleby:
Tommy Jakobsson (S)
tommy.jakobsson@alvkarleby.se


Fullmäktige

Kommunalförbundet Gästrike återvinnare leds av förbundsfullmäktige med 20 ledamöter och 20 ersättare (fyra + fyra från varje medlemskommun). Fullmäktige har två möten om året.

FULLMÄKTIGE
Ledamöter

Gävle:
Ordförande William Elofsson (M)
Ledamot Seppo Laine (V)
Ledamot Henrik Sundberg (MP)
Ledamot Helene Åkerlind (L)
Ersättare Håkan Alenius (S)
Ersättare Anita Walther (V)
Ersättare Maria Makbule Colak (M)
Ersättare Hans Holmgren (KD)

Sandviken:
Vice ordförande Marie Lind (S)
Ledamot Mats Sundberg (MP)
Ledamot Bo Wadström (M)
Ledamot Nils-Gunnar Kempe (L)
Ersättare Morgan Hanning (S)
Ersättare Johnny Sandgren (C)
Ersättare Jonas Klang (M)
Ersättare Leif Jönsson (KD)

Ockelbo:
Ledamot Mats Åstrand (S)
Ledamot Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Ledamot Birger Larsson (C)
Ledamot Niels Hebert (MP)
Ersättare Sune Lang (S)
Ersättare Ann-Britt Wikman (S)
Ersättare Per-Olof Uhrus (C)
Ersättare Ola Engström (MP)

Hofors:
Ledamot Diana Blomgren (S)
Ledamot Linda Lundberg (V)
Ledamot Eva Julin (M)
Ledamot Kenneth Axling (S)
Ersättare Remzija Kolasinac (S)
Ersättare Daniel Winterhamre (V)
Ersättare Arne Evertsson (L)
Ersättare Torbjörn Jansson (S)

Älvkarleby:
Ledamot Tommy Jakobsson (S)
Ledamot SvenOlof Melin (S)
Ledamot Kenneth Holmström (M)
Ledamot Clarrie Leim (C)
Ersättare Hans Wennberg (MP)
Ersättare Sigrid Bergström (V)
Ersättare Roger Petrini (M)
Ersättare Kristina Freerks (C)

Välkomna till Förbundsfullmäktige 15 januari 2019 kl 17-19.30

Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige kallas till extra sammanträde

Plats: Gästrike återvinnare, Utmarksvägen 16, Gävle

Beslutsärenden

Val av ledamöter till Gästrike återvinnares Förbundsstyrelse 2019-2022 enligt 7 § Förbundsordningen.

Förslag till beslut

Att välja följande ledamöter till Gästrike återvinnares Förbundsstyrelse 2019-2022 i enlighet med nomineringar från respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige.

 

Ledamöter och ersättare är välkomna på sammanträdet. Ledamot som har förhinder säkerställer att ersättare från samma kommun finns på plats!

 

Vänligen kontakta Anette Söderström via e-mail: anette.soderstrom@gastrikeatervinnare.se, 026-17 84 91 vid förhinder!

Här hittar du kallelsen.

Väl mött.

Välkomna till Förbundsfullmäktige torsdag 22 november 2018 kl 16.00

Plats: Sandbacka Park, Spångvägen 10, Sandviken

Beslutsärenden på agendan

Här hittar du kallelsen.

Väl mött! 

Välkomna till Förbundsfullmäktige torsdag 14 juni 2018 kl 16.00

Plats: Gästrike Ekogas biogasanläggning, Stentorpsvägen 85, Forsbacka

Beslutsärenden på agendan

Här hittar du kallelsen.

Väl mött! 

Välkomna till Förbundsfullmäktige torsdag 22 mars 2018 kl 16

Plats: Teknikparken, Nobelvägen 2 i Gävle

Beslutsärenden på agendan

Här hittar du kallelsen.

Väl mött!

Välkomna till Förbundsfullmäktige torsdag 23 november 2017 kl 16.15

Plats: Kommunhuset, Skutskär (Älvkarleby)

Beslutsärenden på agendan

  • Fastställelse av tertialrapport 2 och prognos för år 2017 (underlagshandlingar)
  • Fastställelse av förslag till verksamhetsplan och budget för år 2018 samt ekonomisk plan för 2018-2021 (underlagshandlingar)
  • Fastställande av sammanträdesplan för 2018 för förbundsfullmäktige

Här hittar du kallelsen.

Väl mött!

Välkomna till Förbundsfullmäktige torsdag 15 juni 2017 kl 16.00

Plats: Folkets Hus, Hofors (Lokal “Freja”)

Beslutsärenden på agendan

Här hittar du kallelsen.

Väl mött!   

Välkomna till Förbundsfullmäktige torsdag 16 mars 2017 kl 16.00

Plats: Ateljén, Wij trädgårdar, Ockelbo

Beslutsärenden på agendan

Här hittar du kallelsen.

Väl mött!