Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
På återvinningscentralen

Vad händer med ditt avfall?

Vad händer egentligen med dina utsorterade förpackningar, tidningar och matavfall som du sorterat ut hemma, eller ditt elavfall, trädgårdsavfall, kläder och möbler som du lämnade på återvinningscentralen? Det ska vi berätta mer om här.

Matavfall

Matavfall och matavfallspåse

Det utsorterade matavfallet levereras till Gästrike Ekogas biogasanläggning i Forsbacka där det går genom en rötningsprocess och blir biogas och biogödsel. Biogasen blir ett fordonsbränsle som ersätter fossila bränslen. Biogödslet återför växtnäringsämnen till jordbruksmark och ger minskat behov av konstgödsel.

Restavfall

Genomskinlig soppåse med gamla diskborstar tops rakhyvlar och blöjor

När farligt avfall och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det en rest kvar – soppåsen. Det kör vi till en förbränningsanläggning där det omvandlas till värme och el.

Tidningar

Tidningar och pocketböcker

Tidningar och returpapper samlas in och körs till en anläggning där material som inte kan återvinnas plockas bort. Materialet sorteras in i balar med en bra mix av materialet för bästa resultat. Pappret avtrådas och lösgörs från exempelvis häftklamrar på tidningar och spiraler på kollegieblock.  Pappret går sedan igenom en reningsprocess där pappersfibern frigörs från trycksvärtan. Pappersmassan levereras sedan till pappersmaskinen som gör hygienpapper som vi konsumenter kan använda ännu en gång. Varje ton återvunnet papper besparar vår luft motsvarande 200 kg utsläpp av koldioxid. Post it-lappar är ett exempel på papper som inte kan återvinnas då limmet gör att pappret klumpar ihop sig.

Förpackningar

Förpackningar av papper

Olika förpackningar av papper

Den största delen av förpackningarna tas om hand i Sverige, medan en del av det exporteras till andra länder. Pappersfibrerna i förpackningarna kan återvinnas upp till 7 gånger. Då används pappersfibrerna till att göra nya förpackningar och pappersytskiktet till gipsskivor. Tack vare att vi kan återvinna förpackningarna spar vi på den jungfruliga råvaran och besparar miljön motsvarande 200 kg koldioxidutsläpp/per ton.

Förpackningar av plast

Olika förpackningar av plast

Plasten sorteras i automatiska sorteringsanläggningar där man skiljer på mjuk och hård plast. Mjuka plastförpackningar går vidare till en maskin som avläser färg och skiljer färgade från ofärgade. Bägge kvaliteter går var för sig till malning och smälts därefter till korn, granulat. Därmed har förpackningarna omvandlats till plastråvara klar för tillverkning av nya mjukplastprodukter, ex. sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. Hårda plastförpackningar går till en maskin där de sorteras med hjälp av infrarött ljus. Respektive sort förs vidare, mals, tvättas, torkas, smälts till granulat och tillverkas sedan till delar i fordonsindustrin, byggindustrin, möbler, blomkrukor etc.  Den del av plastavfallet som inte kan materialåtervinnas förbränns och energi återvinns. Mindre olja behöver på så sätt utvinnas för att göra nya produkter. Plast som blir en ny produkt istället för att brännas sparar koldioxidutsläpp.

Förpackningar av metall

Olika förpackningar av metall

Förpackningarna mals ner och sorteras utefter material med hjälp av en stor magnet. Stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras. Återvunnet stål och aluminium blir till nya produkter där nedsmält stål blir nytt stål, kapsyler blir till järnvägsräls och armeringsjärn. Insamlade stålförpackningar sparar 75% av energin Aluminiumet smälts ner och blir till aluminiumtackor, dessa används i produktionen av exempelvis motordelar och nya burkar till fiskbullar. Upp till 95% av energin i tillverkningen kan sparas genom att återvinna aluminium.

Förpackningar av glas

Olika förpackningar av ofärgat glas

Glas från norr till söder i vårt avlånga land hamnar hos Svensk Glasåtervinning i Hammar, Närke. Där sorteras, rensas och krossas glaset innan det kan användas som ny råvara igen. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst, men det är viktigt att materialet inte har rester från exempelvis porslin eller keramik då kvalitén på glaset försämras. Av det återvunna materialet används cirka 40 % av det till nya flaskor. Lika stor del går till att tillverka byggnadsisolering. Resterande material exporteras utomlands.

Återbruk

Fåtölj

De möbler och prylar du lämnar in på återbruket på våra återvinningscentraler hämtas och tas om hand av våra samarbetspartners. Möbler och prylar säljs vidare i deras butiker och får på så vis ett längre liv.

Samarbetspartners på respektive återvinningscentral

Gävle: Erikshjälpen och Biståndsgruppen
Hamrånge: ReDo
Hedesunda: ReDo
Hofors: Biståndsgruppen
Järbo: Gränslöst
Ockelbo: Missionskyrkans secondhand i Ockelbo
Sandviken: Ånyo och Viggen
Torsåker: Biståndsgruppen
Årsunda: Viggen
Skutskär: Gränslöst
Österfärnebo: Gränslöst

Textil

Textilier

I samarbete med Human Bridge kan vi sedan oktober 2016 ta emot alla textilier och inte bara hela kläder. Trasiga, hela, rena eller smutsiga kläder och textilier samlas in på samtliga återvinningscentraler och hämtas utav Human bridge. Textilierna fraktas till en sorteringsanläggning där man sorterar ut textilierna i olika kategorier, bistånd, återbruk, second hand och återvinning. Läs mer om Human Bridge här.

Metallskrot

Metallen tas till en anläggning där den sorteras ut i två kategorier, ren metall och oren metallskrot. Den rena metallen plockas ut med en gripklo medan resten av materialet mals ner och separeras i magnetiska metaller, omagnetiska metaller och övrigt. Den sorterade metallen säljs och levereras till producenter av metallprodukter.

Well

Wellpapp

All wellpapp löses upp och återanvänds i produktion av ny wellpapp. Pappersfibrern kan återvinnas upp till 7 gånger, därefter går det till energiåtervinning. Varje ton återvunnet papper leder till en besparing på motsvarande 200 kg koldioxid. Dessutom bidrar återvinningen att vi kan spara på värdefull jungfruvara.

Trä

Obehandlat trä skickas till förbränning med energiåtervinning och används bland annat till fjärrvärme och el.

Impregnerat trä

Impregnerat trä innehåller olika gifter och skickas till en anläggning med rökgasrening som kan urskilja skadliga ämnen. Där förbränns det för energiåtervinning, exempelvis fjärrvärme. Eventuella skadliga ämnen bryts då ner i den höga temperaturen.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Små delar, jord och grus siktas bort innan materialet flisas ner och används bland annat i produktionen av biogas i Gästrike Ekogas anläggning i Forsbacka. Materialet flisas direkt på plats vid anläggningen.

Tegel, porslin, betong

Används som konstruktionsmaterial istället för sten och grus som fyllnadsmassa.

Gips

Gipset mals ned och separeras från annat material så som spikar, tapet osv. Materialet används sedan i nyproduktion av nya gipsplattor.

Saker som inte ska återvinnas

Förbränning med energiåtervinning. Energin från avfallet driver dels turbin för el-framställning, dels till fjärrvärme. Genom en teknik som kallas rökgaskondensering så kan värmeenergin tas tillvara även om avfallet är blött. Den varma ångan i röken kondenseras och värmer vatten till fjärrvärme. Detta gör att större delen av energin som krävdes för att förånga vattnet kan tas tillvara.

Stoppade möbler och madrasser

Förbränning med energiåtervinning. Energin från avfallet driver dels turbin för el-framställning, dels till fjärrvärme. Genom en teknik som kallas rökgaskondensering så kan värmeenergin tas tillvara även om avfallet är blött. Den varma ångan i röken kondenseras och värmer vatten till fjärrvärme. Detta gör att större delen av energin som krävdes för att förånga vattnet kan tas tillvara.

Fönsterglas

Det fönsterglas som sorteras på regionens återvinningscentraler levereras till en återvinningsanläggning som processar glaset, för att sedan gå vidare till produktion och bli nya produkter.

Isolering

De avfallstyper som det inte finns något återvinningssystem för idag läggs på deponi

Däck

I dagsläget går det inte att återvinna gummit till nya bildäck. Malda däck används bland annat som stötdämpande material i konstgräsplaner. Övrigt går till förbränning med energiåtervinning.

Böcker

Går till materialåtervinning och blir nytt papper. Pappersfibern kan återvinnas upp till 5-7 gånger och spar jungfrulig skogsråvara, därefter går det till energiåtervinning.

Elavfall som småelektronik och bildskärmar

El-avfallet grovsorteras först manuellt, vissa komponenter som kretskort innehåller sällsynta metaller och sorteras ut för särskild återvinning. Det som blir kvar mals ned. Koppar, aluminium, glas, guld, silver och andra ädelmetaller separeras och materialåtervinns till nya produkter. Plaster, tyg och trä förbränns för energiåtervinning. Materialåtervinning av metaller minskar behovet av brytning av jungfrulig råvara. Tungmetaller som kvicksilver och bly samt andra skadliga ämnen som flamskyddsmedel tas tillvara så det inte sprids.

Vitvaror

Stål, aluminium och koppar materialåtervinns. Miljöfarliga ämnen avlägsnas och materialet krossas. ”Krosset” sorteras i metall, glas och plast, som sedan skickas vidare för återvinning. Materialåtervinningen av metaller minskar behovet av brytning av jungfrulig råvara. Tungmetaller som kvicksilver och bly samt andra skadliga ämnen som flamskyddsmedel tas tillvara så det inte sprids.

 

Kyl och frys

Metaller tas tillvara och materialåtervinns. Plaster och glas separeras och återanvänds i nyproduktion. Oljor tappas ur och förbränns, kylkretsar tas bort. Freoner från äldre kylskåp och frysar tappas ur och behandlas så de omvandlas till salter. Materialåtervinning av metaller minskar behovet av brytning av jungfrulig råvara. Tungmetaller som kvicksilver och bly samt andra skadliga ämnen som flamskyddsmedel tas tillvara så det inte sprids.

Pant

Flaskorna och burkarna som samlas in genom pantsystemet är en del av ett effektivt, hållbart och miljövänligt återvinningssystem. Med pantsystemet bidrar vi till ett hållbart samhälle genom ökad återvinning och minskad nedskräpning. Vi säkerställer att värdefullt material återvinns, och sparar på det sättet energi. Pantpengen är ett incitament i systemet. När du köper förpackningen betalar du pant, som du sedan får tillbaka när du pantar, och burkarna och flaskorna kan återvinnas till nya förpackningar. Läs mer om pantsystemet på Pantameras hemsida.

Färger, olje- och lösmedelshaltiga avfall och småkemikalier

Förbränning med energiåtervinning. Materialåtervinning av metallförpackningar. Färgburkar, filter och aerosoler fryses ned och krossas. Metallförpackningar urskiljs och färg, lack och plast förbränns.

Småbatterier

Järn, bly, zink och nickel separeras och materialåtervinns. Övriga material förbränns för energiåtervinning. Organiska material omhändertas som farligt avfall. Materialåtervinning av metaller som minskar behovet av brytning av jungfrulig råvara. Tungmetaller som kvicksilver och bly samt andra skadliga ämnen som flamskyddsmedel tas tillvara så det inte sprids.

Bilbatterier

Blyet i batterierna materialåtervinns och används huvudsakligen i tillverkningen av nya batterier. Samma som sortering av metallskrot. Materialåtervinning av metaller som minskar behovet av brytning av jungfrulig råvara. Tungmetaller som kvicksilver och bly samt andra skadliga ämnen som flamskyddsmedel tas tillvara så det inte sprids.

Asbest

Deponeras separat. Förvaras så att människor och djur inte kommer i kontakt med asbesten.

Lampor och lysrör

Lamporna krossas i ett slutet system och tvättas i en vätska som binder kvicksilver. Alla lampor behandlas i samma system av säkerhetsskäl. När kvicksilvret sorterats bort fasas det ut ur kretsloppet och resten av lampkrosset sorteras i glas och metall som sedan går till återvinning. Glaset används b.la. som fyllnadsmaterial i betongtillverkning. Materialåtervinning av metaller som minskar behovet av brytning av jungfrulig råvara. Tungmetaller som kvicksilver och bly samt andra skadliga ämnen som flamskyddsmedel tas tillvara så det inte sprids.

Slam

Slammet avvattnas. Vattnet som utgör större delen av volymen renas i reningsanläggning på plats. Det avvattnade slammet blandas med flisat park/trädgårdsavfall och komposteras till anläggningsjord som används till ytskiktet för sluttäckning av deponier. Växtnäringsämnen i slammet underlättar etablering av växtlighet på sluttäckta deponier.

Fett

Fettet avvattnas. Vattnet som utgör större delen av volymen renas i reningsanläggning på plats. Det avvattnade fettet blandas med flisat park/trädgårdsavfall och komposteras till anläggningsjord som används till ytskiktet för sluttäckning av deponier. Växtnäringsämnen i fettet underlättar etablering av växtlighet på sluttäckta deponier.

Latrin

Blandas med flisat park/trädgårdsavfall och komposteras till anläggningsjord som används till ytskiktet för sluttäckning av deponier.

arrow-right