Vad händer med avfallet?

Vad händer egentligen med dina utsorterade förpackningar, tidningar och matavfall som du sorterat ut hemma, eller ditt elavfall, trädgårdsavfall, kläder och möbler som du lämnade på återvinningscentralen? Det ska vi berätta mer om här.


Matavfall

Det utsorterade matavfallet levereras till Gästrike Ekogas biogasanläggning i Forsbacka. Matavfallet genomgår där en rötningsprocess under cirka 27 dygn i en rötningskammare. I en temperatur på 55 grader bryter mikroorganismerna ner matavfallet och producerar då en gas som kallas rågas.

Rågasen som bildas innehåller 50-65 % metan, och för att kunna använda den som fordonsgas måste gasen ”tvättas” för att få en högre metanhalt. Efter tvättprocessen koncentreras metanhalten till 97 % och kan användas som fordonsgas.

Restprodukterna från framställningen av biogas används till att göra biogödsel till våra lokala bönder och ska inom kort certifieras för ekologiskt jordbruk.

1 påse matavfall = 4 km bränsle
Här kan du läsa mer om vad som händer med matavfallet.


Soppåsen med restavfall

När  farligt avfall och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det en rest kvar – soppåsen. Det kör vi till en förbränningsanläggning där de omvandlar det till värme och el.


Tidningar

Tidningar och returpapper samlas in och körs till en anläggning där material som inte kan återvinnas plockas bort. Materialet sorteras in i balar med en bra mix av materialet för bästa resultat. Pappret avtrådas och lösgörs från exempelvis häftklamrar på tidningar och spiraler på kollegieblock.  Pappret går sedan igenom en reningsprocess där pappersfibern frigörs från trycksvärtan. Pappersmassan levereras sedan till pappersmaskinen som gör hygienpapper som vi konsumenter kan använda ännu en gång. Varje ton återvunnet papper besparar vår luft motsvarande 200 kg utsläpp av koldioxid. Post it-lappar är ett exempel på papper som inte kan återvinnas då limmet gör att pappret klumpar ihop sig.


Förpackningar

Förpackningar samlas in under Förpackningsinsamlingens (FTI) ansvar.

 

Förpackningar av papper

Den största delen av förpackningarna tas om hand i Sverige, medan en del av det exporteras till andra länder. Pappersfibrerna i förpackningarna kan återvinnas upp till 7 gånger. Då används pappersfibrerna till att göra nya förpackningar och pappersytskiktet till gipsskivor. Tack vare att vi kan återvinna förpackningarna spar vi på den jungfruliga råvaran och besparar miljön motsvarande 200 kg koldioxidutsläpp/per ton.

 

Förpackningar av plast

Plasten sorteras i automatiska sorteringsanläggningar där man skiljer på mjuk och hård plast. Materialet mals ner i små plastdelar som används inom byggindustrin och fordonsindustrin. Exempel på vad man kan göra utav den återvunna plasten är blomkrukor och plastsäckar m.m. Den del av plasten som inte kan materialåtervinnas förbränns och används till energiåtervinning.

 

Förpackningar av metall

Förpackningarna mals ner och sorteras utefter material med hjälp av en stor magnet. Stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras. Återvunnet stål och aluminium blir till nya produkter där nedsmält stål blir nytt stål, kapsyler blir till järnvägsräls och armeringsjärn. Insamlade stålförpackningar sparar 75% av energin Aluminiumet smälts ner och blir till aluminiumtackor, dessa används i produktionen av exempelvis motordelar och nya burkar till fiskbullar. Upp till 95% av energin i tillverkningen kan sparas genom att återvinna aluminium.

 

Glas

Glas från norr till söder i vårt avlånga land hamnar hos Svensk Glasåtervinning i Hammar, Närke. Där sorteras, rensas och krossas glaset innan det kan användas som ny råvara igen. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst, men det är viktigt att materialet inte har rester från exempelvis porslin eller keramik då kvalitén på glaset försämras. Av det återvunna materialet används cirka 40 % av det till nya flaskor. Lika stor del går till att tillverka byggnadsisolering. Resterande material exporteras utomlands.


 

Återbruk

De möbler och prylar du lämnar in på återbruket på våra återvinningscentraler hämtas och tas om hand av våra samarbetspartners. Möbler och prylar säljs vidare i deras butiker och får på så vis ett längre liv.

Samarbetspartners på respektive återvinningscentral

Gävle: Erikshjälpen och Biståndsgruppen
Hamrånge: ReDo
Hedesunda: ReDo
Hofors: Gävle Biståndsgrupp
Järbo: Gränslöst
Kungsgården: Ria
Ockelbo: Missionskyrkans secondhand i Ockelbo
Sandviken: Ånyo och Viggen
Torsåker: Biståndsgruppen
Årsunda: Viggen
Skutskär: Gränslöst
Österfärnebo: Gränslöst

aterbruk

Textil

I samarbete med Human Bridge kan vi sedan oktober 2016 ta emot alla textilier och inte bara hela kläder. Trasiga, hela, rena eller smutsiga kläder och textilier samlas in på samtliga återvinningscentraler och hämtas utav Human bridge. Textilierna fraktas till en sorteringsanläggning där man sorterar ut textilierna i olika kategorier, bistånd, återbruk, second hand och återvinning. Läs mer om Human Bridge här.

 

Metallskrot

Metallen tas till en anläggning där den sorteras ut i två kategorier, ren metall och oren metallskrot. Den rena metallen plockas ut med en gripklo medan resten av materialet mals ner och separeras i magnetiska metaller, omagnetiska metaller och övrigt. Den sorterade metallen säljs och levereras till producenter av metallprodukter.

 

Well

All wellpapp löses upp och återanvänds i produktion av ny wellpapp. Pappersfibrern kan återvinnas upp till 7 gånger, därefter går det till energiåtervinning. Varje ton återvunnet papper leder till en besparing på motsvarande 200 kg koldioxid. Dessutom bidrar återvinningen att vi kan spara på värdefull jungfruvara.

 

Trä

Obehandlat trä skickas till förbränning med energiåtervinning och används bland annat till fjärrvärme och el.

 

Impregnerat trä

Impregnerat trä innehåller olika gifter och skickas till en anläggning med rökgasrening som kan urskilja skadliga ämnen. Där förbränns det för energiåtervinning, exempelvis fjärrvärme. Eventuella skadliga ämnen bryts då ner i den höga temperaturen.

 

Trädgårdsavfall

Små delar, jord och grus siktas bort innan materialet flisas ner och används bland annat i produktionen av biogas i Gästrike Ekogas anläggning i Forsbacka. Materialet flisas direkt på plats vid anläggningen.

barn odlar

Tegel, porslin, betong

Används som konstruktionsmaterial istället för sten och grus som fyllnadsmassa.

 

Gips

Sedan 2017 samlas allt gips in separat för att köras till Gips Recycling Sverige AB:s insamlings och produktionshall i Bålsta. Där mals gipset ner och separeras från annat material så som spikar, tapet osv. Materialet används sedan i nyproduktion av nya gipsplattor.

 

Saker som inte ska återvinnas

Förbränning med energiåtervinning. Energin från avfallet driver dels turbin för el-framställning, dels till fjärrvärme. Genom en teknik som kallas rökgaskondensering så kan värmeenergin tas tillvara även om avfallet är blött. Den varma ångan i röken kondenseras och värmer vatten till fjärrvärme. Detta gör att större delen av energin som krävdes för att förånga vattnet kan tas tillvara.

 

Stoppade möbler och madrasser

Förbränning med energiåtervinning. Energin från avfallet driver dels turbin för el-framställning, dels till fjärrvärme. Genom en teknik som kallas rökgaskondensering så kan värmeenergin tas tillvara även om avfallet är blött. Den varma ångan i röken kondenseras och värmer vatten till fjärrvärme. Detta gör att större delen av energin som krävdes för att förånga vattnet kan tas tillvara.

 

Fönsterglas

Det fönsterglas som sorteras på regionens återvinningscentraler levereras till en återvinningsanläggning som processar glaset, för att sedan gå vidare till produktion och bli nya produkter.

 

Isolering

De avfallstyper som det inte finns något återvinningssystem för idag läggs på deponi


Till vilken anläggning materialet körs beror på olika upphandlingar som görs.