Utebliven sophämtning p.g.a. kraftigt snöfall Läs mer
close
Vi kan farligt avfall

Tillsammans tittar vi på era behov och tar fram den bästa lösningen för er

Vi kan farligt avfall

Tillsammans tittar vi på era behov och tar fram den bästa lösningen för er

arrow_downward

Farligt avfall

Målet är självklart - er hantering av farligt avfall ska vara enkel, tydlig, effektiv och miljösäker. Ni kan er verksamhet bäst. Vi kan farligt avfall. Tillsammans tittar vi på era behov och tar fram den bästa lösningen för er. Vi utgår från sortering, förvaring, dokumentation och transport. Områden som var och en innehåller en rad regler, skyldigheter och krav som måste uppfyllas. Vi kan stötta er i valda delar som exempelvis förvaring, transport och rapportering till Naturvårdsverket eller så tar vi fram en helhetslösning. Oavsett omfattning får ni struktur och rutiner.

Våra förvaringslösningar för farligt avfall

För att underlätta sortering, förvaring, dokumentation och rapportering till Naturvårdsverket har vi tagit fram tre varianter på förvaringslösningar som alla motsvarar krav på miljösäker hantering av farligt avfall. Vi tillhandahåller även dekaler för kategoriseringar av avfallet och en pärm för dokumentation som ger struktur och underlättar hanteringen.

Vi kan rapportera till Naturvårdsverket åt dig

Sedan november 2020 ska avfallskoder och vikter för allt farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket efter varje hämtning. Ansvaret att dokumentera och rapportera ligger på dig som avfallsproducent. Vi på Gästrike återvinnare kan agera som ombud och hantera denna inrapportering åt dig. Läs mer om det här.
KONTAKTA OSS

Kundservice företag

026-17 84 15

Thomas Bäck

Säljare, Hofors och Ockelbo kommun och Norra Gävle
026-17 29 33

Thomas Östberg

Säljare, Älvkarleby och Sandvikens kommun och Södra Gävle
026-17 29 21
arrow-right