sopbil2 1600x600

Avfallstaxa

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Renhållningstaxan som den kallas är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften är kopplad till boendeform och ska betalas av alla. I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering.

Läs mer i Avfallstaxan 2019 eller kortversionen av Avfallstaxan 2019.

FRÅGOR & SVAR
Vad är grundavgiften?

Avgiften för hushållsavfall består av två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift kopplad till boendeform och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong. I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering.

Grundavgift per hushåll och år:
Enfamiljshus 1 300 kr
Radhus 1 100 kr
Lägenhet 695 kr
Fritidshus 395 kr
Verksamhet 395 kr/verksamhet
Alla priser är inklusive moms.

Läs mer i 2019 års avfallstaxa i texten ovan.

Vad är hämtningsavgiften?

Taxan för hushållsavfall består av två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Hämtningsavgiften är de rörliga avgifter som man i viss mån kan styra över utifrån vilket abonnemang man väljer, vilken storlek på kärl man har och hur ofta man behöver ha tömning. I denna kostnad ingår kärl, tömning, transport och behandling. I den taxa du betalar ingår även papperspåsar och påshållare för insamling av matavfall.

Exempel på kostnad för villaägare utifrån olika val av abonnemang (grundavgift och hämtningsavgift):

Abonnemang ”Sorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2 570 kronor.

Abonnemang ”Hemkompost”: För hemkompost och ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2 370 kronor.

Abonnemang ”Osorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 4 602 kronor.

Exempel på kostnad för hyresgäster vid val av abonnemang Sorterat:

Abonnemang ”Sorterat”: För hyreshus med 40 lägenheter, fyra 660 liters gröna kärl för restavfall och två 240 liters bruna kärl för matavfall med hämtning varje vecka, blir årsavgiften 1 359 kr per lägenhet.