sopbil kör upp på gata

Avfallstaxa

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Avgiften för hushållsavfall kallas för avfallstaxa och är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Avgiften för hushållsavfall kallas för avfallstaxa och är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift kopplad till boendeform och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong. Hämtningsavgiften är de rörliga avgifter som man i viss mån kan styra över utifrån vilket abonnemang man väljer, vilken storlek på kärl man har och hur ofta man behöver ha tömning.
Vår avfallstaxa är miljöstyrd. Det betyder att ju mer matavfall, tidningar och förpackningar du sorterar ut desto billigare blir ditt abonnemang.

Medlemskommunerna har beslutat om ny avfallstaxa 2024

arrow-right