sopbil2 1600x600

Avfallstaxa

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Renhållningstaxan som den kallas är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften är kopplad till boendeform och ska betalas av alla. I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering.

Läs mer i Avfallstaxan 2019 eller kortversionen av Avfallstaxan 2019.

Förslag på ändrad avfallstaxa 2020

Gästrike återvinnares förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har beslutat att förorda en ny avfallstaxa 2020. Medlemskommunerna kommer besluta om avfallstaxan 2020 under hösten 2019 för att träda i kraft till 1/1 2020.

Klicka här för att läsa mer om förslaget

FRÅGOR & SVAR
Vad är grundavgiften?

Avgiften för hushållsavfall består av två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift kopplad till boendeform och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong. I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering.

Grundavgift per hushåll och år:
Enfamiljshus 1 300 kr
Radhus 1 100 kr
Lägenhet 695 kr
Fritidshus 395 kr
Verksamhet 395 kr/verksamhet
Alla priser är inklusive moms.

Läs mer i 2019 års avfallstaxa i texten ovan.

Vad är hämtningsavgiften?

Taxan för hushållsavfall består av två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Hämtningsavgiften är de rörliga avgifter som man i viss mån kan styra över utifrån vilket abonnemang man väljer, vilken storlek på kärl man har och hur ofta man behöver ha tömning. I denna kostnad ingår kärl, tömning, transport och behandling. I den taxa du betalar ingår även papperspåsar och påshållare för insamling av matavfall.

Exempel på kostnad för villaägare utifrån olika val av abonnemang (grundavgift och hämtningsavgift):

Abonnemang ”Sorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2 570 kronor.

Abonnemang ”Hemkompost”: För hemkompost och ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2 370 kronor.

Abonnemang ”Osorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 4 602 kronor.

Exempel på kostnad för hyresgäster vid val av abonnemang Sorterat:

Abonnemang ”Sorterat”: För hyreshus med 40 lägenheter, fyra 660 liters gröna kärl för restavfall och två 240 liters bruna kärl för matavfall med hämtning varje vecka, blir årsavgiften 1 359 kr per lägenhet.