Avfallstaxa

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Avfallstaxan som den kallas är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är kopplad till boendeform och ska betalas av alla. I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering.

Läs mer i Avfallstaxan 2022 (pdf) eller kortversionen av Avfallstaxan 2022 (pdf)

Här får du tips på hur du lyckas med din sortering

FRÅGOR & SVAR
Vad är grundavgiften?

Avgiften för hushållsavfall består av två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift kopplad till boendeform och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong. I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, samt insamling av returpapper från allmänna gemensamma insamlingsplatser ex. återvinningsstationer.
Därtill ingår övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information, administration och lokaler.

Grundavgift per hushåll och år:
Enfamiljshus 1 300 kr
Lägenhet 695 kr
Fritidshus 395 kr
Verksamhet 395 kr/verksamhet
Alla priser är inklusive moms.

Läs mer i 2022 års avfallstaxa som du hittar en länk till i texten ovan.

Vad är hämtningsavgiften?

Taxan för hushållsavfall består av två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Hämtningsavgiften är de rörliga avgifter som man i viss mån kan styra över utifrån vilket abonnemang man väljer, vilken storlek på kärl man har och hur ofta man behöver ha tömning. I denna kostnad ingår kärl, tömning, transport och behandling. I den taxa du betalar ingår även papperspåsar och påshållare för insamling av matavfall.

Exempel på kostnad för villaägare utifrån olika val av abonnemang (grundavgift och hämtningsavgift):

Abonnemang ”Sorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2 752 kronor.

Abonnemang ”Hemkompost”: För hemkompost och ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 2 752 kronor.

Abonnemang ”Osorterat”: För ett grönt kärl på 190 liter för restavfall och hämtning varannan vecka, blir årsavgiften 5 946 kronor.

Exempel på kostnad för hyresgäster vid val av abonnemang Sorterat:

Abonnemang ”Sorterat”: För hyreshus med 40 lägenheter, tre 660 liters gröna kärl för restavfall och två 240 liters bruna kärl för matavfall med hämtning varje vecka, blir årsavgiften 1 438 kr per lägenhet.

Läs mer i 2022 års avfallstaxa som du hittar en länk till i texten ovan.

Vad är skillnaden mellan 2021 och 2022 års avfallstaxa?

I 2022 års taxa sker inga förändringar för dig som kund gällande dina kostnader.

En förändring som sker, men som inte påverkar kostnaden för dig som kund, är att ansvaret för insamling av tidningar och returpapper från och med 1 januari 2022 blir kommunalt och kommer att ingå i grundavgiften. Taxan för 2022 påverkas inte av detta och du fortsätter att lämna tidningar och returpapper på återvinningsstationen, i återvinningsrummet eller på återvinningscentralen som vanligt.

 

Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?

Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. T ex genom att gå ner från 190 l till 140 l kärl med restavfall och glesa ut hämtningen från varannan vecka till en gång i månaden.

Hur är det tänkt att avgifterna i taxan ska styra mot bättre sortering?

Avgifterna i taxan är ett sätt att styra mot att sortera mera och minska på avfallet. De kunder som ur ett miljöperspektiv gör de rätta beteendena ska även betala mindre än de som gör mindre bra val ur ett miljöperspektiv och t ex inte vill sortera ut sitt matavfall eller vill ha ett större kärl för de har mycket avfall.

Andra sätt att styra mot önskat beteende är t ex information, utbildning, kampanjer och andra sorteringslösningar.

Vad menas med miljöstyrande avgifter/taxa?

Storleken på avgifterna är ett sätt att öka incitamenten att sortera mera och minska på avfallet. Det innebär att:

 • Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
 • Mindre kärl är billigare än större kärl
 • Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
 • Restavfallet blir i snitt dyrare medan matavfallet blir i snitt billigare. Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite restavfall som möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca 2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom våra avgifter.
 • Felsorteringar och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att sorteringskvaliteten inte är tillfredsställande och innebär extra onödigt arbete för våra chaufförer.
Blir det billigare om man sorterar?

Ja, det är billigare att sortera matavfall än att inte göra det. Det är också billigare att ha mindre kärl och/eller hämtning mer sällan.

Varför betalar kunder som har hemkompost lika mycket som de som sorterar sitt matavfall i ett brunt kärl?

Det är bra att hemkompostera och de som vill ska fortsätta med det, men det ekonomiska incitamentet tas bort. Nationella och lokala mål styr mot att ta tillvara på energin och näringen och göra biogas och biogödsel av matavfallet. Kunder med hemkompost jämförs nu med kunder som sorterar ut sitt matavfall i ett brunt kärl och betalar lika mycket.

Vad är okej att lägga i soppåsen?

I soppåsen lägger du det som blir kvar när du sorterat bort förpackningar, matavfall och farligt avfall. Det kallas restavfall och går till förbränningsfabriker där det förbränns och används i energiåtervinning till fjärrvärme och el.

Det här är exempel på vad du får lägga i soppåsen:

 • rakhyvel
 • tops
 • blöja
 • använd kattsand
 • tandborste
 • kladdig köttpåse
 • bakplåtspapper
 • cigarettfimp
 • tampong
 • tandtråd
 • städsopor
 • penna
 • kondom
 • snus
 • matolja