Sopbil åker på gata

Sophämtning

Du kan välja mellan tre olika abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall. Att skicka sopor till förbränning är dyrt och eftersom det är bättre för miljön att återvinna materialet är det mest miljövänliga abonnemanget också är det billigaste alternativet.

Sök hämtningsdagar för din adress

search

Sorterat

Vårt mest populära abonnemang och ett utmärkt val ur miljöhänsyn. Du har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt för restavfall.

Du sorterar ditt matavfall i en särskild påse för matavfall (endast papperspåsar, ej biopåsar) och restavfallet i en soppåse. Det är givetvis viktigt att du sorterar på rätt sätt när det gäller detta abonnemang. Märker vi att annat avfall än matavfall sorterats i det bruna kärlet debiteras därför en felsorteringsavgift på nästa faktura.

Hemkompost

Ett miljövänligt val där du komposterar ditt matavfall i en egen kompost. Komposten ska vara skadedjurssäker (skyddad från möss och andra djur) och fungera så att matavfallet kan komposteras under hela året. Du har ett grönt kärl för restavfall och ansvarar själv för att ta hand om din färdiga jord från komposten.

Osorterat

Ett abonnemang passar dig som inte kan eller vill sortera ditt matavfall. Du har endast ett grönt kärl att lägga både matavfall och restavfall i. Blandade hushållssopor ger den största miljöbelastningen jämfört med de två andra alternativen, vilket innebär den högsta avgiften.

arrow-right