Sopbil åker på gata

Sophämtning

Du kan välja mellan två olika abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall.  Med "abonnemang sorterat" som är mest populärt får du hämtning av rest- och matavfall i två separata kärl. Om du har en egen varmkompost kan du välja abonnemang "Hemkompost" och endast ha ett grönt kärl för ditt restavfall.

Du kan välja mellan två olika abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall.  Med "abonnemang sorterat" som är mest populärt får du hämtning av rest- och matavfall i två separata kärl. Om du har en egen varmkompost kan du välja abonnemang "Hemkompost" och endast ha ett grönt kärl för ditt restavfall.

Sök hämtningsdagar för din adress

search

Abonnemang sorterat

Du sorterar ditt matavfall i en särskild påse för matavfall (endast papperspåsar, ej biopåsar) och restavfallet i en soppåse. Det är givetvis viktigt att du sorterar på rätt sätt när det gäller detta abonnemang. Om något annat än matavfall läggs i det bruna kärlet debiteras en felsorteringsavgift på nästa faktura.

Hemkompost

Med detta abonnemang komposterar du ditt matavfall i en egen varmkompost. Komposten ska vara skadedjurssäker (skyddad från möss och andra djur) och fungera så att matavfallet kan komposteras under hela året. Du har ett grönt kärl för restavfall och ansvarar själv för att ta hand om din färdiga jord från komposten.

Osorterat

Den 1 januari 2024 trädde en ny lagstiftning i kraft som gör det obligatorisk att sortera ut sitt matavfall. Det innebär att abonnemang "Osorterat" kommer att fasas ut och inte längre vara ett valbart abonnemang.

 

arrow-right