Få sorteringen att fungera

Vi har lång erfarenhet av sopor och återvinning med fokus på det som är bäst för miljön och våra kunder. Fungerande återvinning är också nyckeln till bättre och billigare abonnemang och en trevligare boendemiljö. På den här sidan hoppas vi inspirera och ge användbara tips på hur man kan få återvinningen att fungera bättre i flerbostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Vi har lång erfarenhet av sopor och återvinning med fokus på det som är bäst för miljön och våra kunder. Fungerande återvinning är också nyckeln till bättre och billigare abonnemang och en trevligare boendemiljö. På den här sidan hoppas vi inspirera och ge användbara tips på hur man kan få återvinningen att fungera bättre i flerbostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Det börjar i bostaden

Om det finns bra förutsättningar för återvinning i bostaden så brukar det också bli bättre och renare i återvinningsrummet. Det är också viktigt att berätta och påminna om "hur vi gör här hos oss". Genom att se till att det finns både matavfallspåsar och hållare i varje bostad så ökar förutsättningarna för att de boende sorterar ut sitt matavfall. Om det dessutom finns en rutin där nyinflyttade får matavfallspåsar och hållare ihop med muntlig information om vad det är, hur man gör och varför så ökar chansen ytterligare för att sätta standarden för rätt beteende från start.

Tips 1

Matavfallspåsar 9 liter

Säkerställ att alla har matavfallspåsar med hållare och se till att det är lätt att hämta nya påsar, t.ex. i återvinningsrummet om det finns ett sånt.

Tips 2

Medarbetare på Gästrike återvinnare pekar på jordglob med ett barn

Var närvarande! Det personliga mötet är viktigt för att nå fram till de boende. Vi har erfarenhet av att göra dörrknackningar, utbilda miljövärdar och göra plockanalyser för utvärdering av åtgärder. Våra miljöpedagoger ger dig gärna tips och råd!

Tips 3

Tårtbit

Det som påverkar ett beteende mest är de konsekvenser man upplever direkt efteråt. Kom ihåg att ge återkoppling till de boende om hur sorteringen fungerar. Sätt upp anslag med glad eller ledsen gubbe, knacka dörr och fråga hur det går. Fira eller ge belöning av något slag när det går bra!

Tips 4

Återvinningspåsar för förpackningar

Erbjud sorteringskassar till alla som bor i huset. Det ger en tydlig signal att man ska sortera ut sina förpackningar och gör det samtidigt lite enklare för den som bor där att göra rätt.

Tips 5

Återvinningsrum från utsidan Återvinningsrum i Sandviken

Återvinningsrummet är inte något nödvändigt ont som ska märkas så lite som möjligt. Gör tvärt om! Lyft fram det och satsa lite extra istället och låt det sticka ut. Använd finare material, ljusa färger på insidan, bra belysning, stora ljusinsläpp, tydlig skyltning, ordning och reda. Ett återvinningsrum som överträffar besökarens förväntningar ger en tydlig signal om att det här är viktigt.

Bygga om eller bygga nytt?

Återvinningsrum i bostadsområde

Vid ny- och ombyggnation, kontakta oss på Gästrike återvinnare först för rådgivning om hur avfallshanteringen kan utformas på bästa sätt. Det spar både pengar och onödigt arbete med att göra ändringar i efterhand. Det är viktigt med bra tillgänglighet för både boende och hämtningspersonal. Tänk att behovet kan förändras och då är det bra om det finns möjlighet och utrymme att komplettera med fler kärl om det behövs.

Bygglovsansökan

Efter att ha haft en dialog med Gästrike återvinnare behöver du ansöka om bygglov. Kontakta din kommuns bygglovsandelning för att i ett tidigt skede också stämma av om det är något särskilt du behöver tänka på innan bygglovsansökan görs.

arrow-right