Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Grovsopor

Grovsopor är exempelvis kasserade möbler, kläder, skidor, leksaker, husgeråd, mattor, cyklar, pulkor och emballage. Det vill säga skrymmande avfall från hushåll som inte går att sortera hemma eller på återvinningsstationen utan lämnas på en bemannad återvinningscentral.

På våra tolv återvinningscentraler är du välkommen in med ditt grovavfall. Vi tar också emot funktionsdugliga prylar, möbler och textilier till återbruk på samtliga centraler. Om du har svårt att ta dig till någon av dessa kan vi hämta ditt grovavfall åt dig och ser till att det tas om hand på rätt sätt.

Tack för att du tömmer säcken!

Allt material du slänger på våra återvinningscentraler ska sorteras i rätt container. Du kan frakta avfallet till återvinningscentralen i en säck, men får inte slänga hela säcken i containern. Genom att tömma säcken bidrar du till en ökad sortering där materialet kan tas tillvara som resurs istället för att brännas upp, en dyr process för både miljö och ekonomi.

Saker lämnas in till återbruk på en återvinningscentral Genom återbruk ger vi prylarna ett längre liv.
arrow-right