Hand slänger matavfall i bruna påsen

Informationsmaterial

A4-bladet Så här sorterar du hemma är en snabb översikt där du kan se vad som ska sorteras var. Den finns även översatt till andra språk. Originalen är fria att ladda ner och skriva ut!

Kontakta oss

Digital sorteringsguide

arrow-right