Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
Lock på sidan av slambrunn

Abonnemang slamtömning

Vi ansvarar för all slamtömning av enskilda avlopp i vår region. Utöver den regelbundna slamtömningen erbjuder vi jour dygnet runt. Tömningen utförs av en underentreprenör.

Hur fungerar det vid tömning?

En slamavskiljare skall tömmas minst en gång/år och slutna tankar vid behov. Vi tömmer enligt schema under perioden mars till november. Två veckor innan tömning får du en avisering med information om vilken vecka slambilen kommer. Vid den schemalagda tömningen planerar vi att ha en bil i området och kan då erbjuda ett tömningspris som är lägre än en beställd tömning.

Om du inte har möjlighet att nyttja den schemalagda tömningen eller inte har behov av slamtömning behöver du kontakta oss senast torsdag veckan innan för avbokning. Det gör du enklast i formuläret “Avboka slamtömning” direkt här på hemsidan. Du kan också kontakta vår kundservice.

Eget schema - tömning mer än två ggr/år

Vill du ha tömning mer än två ggr per år? Kontakta vår kundservice och ange de exakta veckorna du önskar få tömt under året. Exempel: "vecka 1, 10, 20, 30, 40, 50". Kom ihåg att inte ange "vecka 1, 10, osv var tionde vecka". Du kan även ändra din schemavecka om du endast vill ha tömning en eller två ggr per år, men då utgår en högre transportkostnad.

Nytt enskilt avlopp, tänk på det här

Funderar du på att lägga ned ett nytt enskilt avlopp, eller göra en förändring på det befintliga, så ska du alltid ta kontakt med kommunens Miljö- och hälsoskyddsavdelning först. Det är tillståndspliktigt att göra förändringar på ditt enskilda avlopp. Information om vad som gäller finns på kommunens hemsida.

Om du ska göra en förändring så är det viktigt att tänka på hur hämtningen av slam ska ske. Slambilar är tunga fordon som kräver mycket utrymme. Ditt enskilda avlopp måste planeras så att det blir bra ur arbetsmiljösynpunkt för slamtömningspersonalen. Uppfylls inte vissa minimikrav så kan du få betala extraavgifter för olika anpassningar i hämtningen. Observera att dessa krav gäller för alla enskilda avlopp, även gamla som gjordes för många år sedan

arrow-right