sopbil på väg

Regler vid uppehåll

På den här sidan har vi sammanställt vilka regler som gäller vid ansökan om uppehåll i sophämtning vid permanentbostad, fritidsboende och slamtömning.

På den här sidan har vi sammanställt vilka regler som gäller vid ansökan om uppehåll i sophämtning vid permanentbostad, fritidsboende och slamtömning.

  • Vid ansökan tas en administrativ avgift ut.
  • Det är abonnentens ansvar att informera Gästrike återvinnare om förändringar eller förlängningar av uppehåll. Vi skickar inte ut någon information när det godkända uppehållet är på väg att löpa ut.
  • Den som beviljats uppehåll får inte nyttja fastigheten under den tid som uppehållet avser. Med nyttja avses all vistelse på fastigheten utom tillsyn av obebodd och outnyttjad fastighet.
  • Ändrade förhållanden ska anmälas till Gästrike återvinnare.
  • Om reglerna inte följs har Gästrike återvinnare rätt att upphäva beslutet och återgå till ordinarie hämtning. Fastighetsinnehavaren kommer då att påföras avgift för hela uppehållsperioden.

Ansökan om uppehåll vid permanentbostad

  • Uppehåll för permanentbostad söks för minst 3 mån och ges för högst 5 år i taget.
  • Ansökan om uppehåll för permanentbostad ska ske till förbundet senast två veckor före avsedd uppehållsperiod.

Ansökan om uppehåll vid fritidsboende

  • Uppehåll för fritidsbostad söks för minst en hel hämtningssäsong och ges för högst fem hämtningssäsonger  i taget.
  • Ansökan om uppehåll i hämtning från fritidshus ska ansökas senast den 15 april.

Ansökan om uppehåll i slamtömning

  • För slam från enskilda avloppsanläggningar gäller att om fastigheten nyttjas inom en period av 12 månader, ska en tömning ske inom denna tid.

Kontakta oss

arrow-right