Ledsen över att se dig här

Vi ber tusen gånger om ursäkt ifall vi begått ett misstag. Gör din felanmälan här, så lovar vi att åtgärda det, så fort vi kan!

Anmäl utebliven sop- eller latrinhämtning
Anmäl trasigt kärl