Sophämtning vid ditt fritidshus

Vi hämtar givetvis även hushållssopor vid ditt fritidshus. Sommarhämtningen pågår mellan v 20–36 eller v 21–37.

Välj mellan två abonnemang, du kan ha enskild eller gemensam hämtning av hushållssopor och kompost vid ditt fritidshus. Vid enskild hämtning har du ett eget sopkärl vid din tomt. Vid gemensam hämtning delar du sopkärl med en eller flera grannar. Gemensam hämtning är det billigaste alternativet. Alla som har ett fritidshus måste ha ett abonnemang för hushållsavfall och betala renhållningsavgift.

Extrahämtning av sopor går givetvis att beställa mot extra kostnad.

Anmäl uppehåll i hämtning

Om fritidshuset inte kommer att användas kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen till kostnad av en administrativ avgift. Ansök senast den 15 april samma år som uppehållet gäller. Du kan bara beviljas uppehåll om du inte använder fritidshuset alls.

Anmäl uppehåll i hämtning
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet och behandlar bara de av dina personuppgifter som behövs för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver information om ovanstående personuppgifter för att koppla ärendet till rätt adress. Vi behöver även dessa kontaktuppgifter för att skicka rätt faktureringsuppgifter och ge viktig information och återkoppling om ärendet till rätt person.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Beställ extra hämtning
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet och behandlar bara de av dina personuppgifter som behövs för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver information om ovanstående personuppgifter för att koppla ärendet till rätt adress. Vi behöver även dessa kontaktuppgifter för att skicka rätt faktureringsuppgifter och ge viktig information om ärendet till rätt person.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.