Tillsammans

För en värld som räcker längre

 • Öppettider
  återvinningscentraler

  Välkommen in till oss med ditt grovavfall.
 • Ändrad sop- och trädgårdshämtning
  1 maj

  Info om tömningar av sop- och trädgårdskärl.

  Trädgårdsabonnemang

  Boka ditt abonnemang nu.
 • 1 påse matavfall
  = 4 km bränsle

  Läs mer om hur du sorterar ditt matavfall.

  Så här sorterar du

  En guide hur du ska slänga ditt avfall.
 • Sophämtningsdagar

  Sök reda på din aktuella sophämtningsdag.