• Ny återvinningscentral
  i Skutskär invigs måndag
  27 juni 2016

  -> Klicka här för att läsa mer

 • Sommarhämtningen börjar

  Vecka 20 börjar sophämtningen vid fritidshus

  ->Läs mer här

 • Äntligen

  inlämning av saker och kläder till återbruk även

  på återvinningscentralen i Kungsgården

  -> Läs mer

 • Trädgårdstjänster för 650 kr per år

  Samla ditt trädgårdsavfall så hämtar vi det åt dig
  -> Läs mer om vårt trädgårdsabonnemang

 • Låt dina kärl bli
  som nya igen!

  -> Beställ kärltvätt

 • Har vi rätt nummer
  till dig?

  -> Klicka för att läsa hur du ska göra

Din återvinningscentral

Sorteringsguiden

Sök sophämtningsdag

Vill du veta din nästa sophämtning?
Fyll i din gatuadress och få svar direkt!
Din hämtningsintervall fortsätter vara densamma, men du ser inte förrän efter 2016-01-02 att du har ändrats från udda till jämn vecka eller från jämn till udda vecka