Fetthantering

Många av dagens miljöproblem kan reduceras genom bättre fetthantering. Fett belastar avloppsystemet i sin helhet och kan leda till omfattande utsläpp av förorenat vatten då systemet blockeras av fettproppar.

Vinsterna med en effektiv fetthantering sprider sig som ringar på vattnet. Mindre fett i ledningsnäten, färre tunga transporter, reducerad kemikalieanvändning och lägre kostnader! Genom att lämna in matfett och matoljor fettåtervinning bidrar du på ett bra sätt till ett hållbart ekosystem. Gästrike återvinnare ansvarar för insamling och behandling av matfett och matoljor hos verksamheter som bereder livsmedel.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna
Hur funkar det?

Du som har din verksamhet i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken eller Älvkarleby kommun anlitar någon av de entreprenörer som Gästrike återvinnare har avtal med.

Om du inte redan har en fungerande fettåtervinning så kan du anmäla dig till någon av våra entreprenörer:

Svensk Fettåtervinning AB, telefon 011–70450.
Sveprol Production AB, telefon 011–189500.

Vad är en fettavskiljare?

Fettavskiljaren är fastighetsägarens säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till spillvattennätet. Det är en fast installation där fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion.

Hur ska en fettavskiljare vara utformad?

Fettavskiljaren ska vara utformad enligt europastandard SS-EN 1825-1 och dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt SS-EN 1825-2. Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering av fettavskiljaren.

Hur ska fettavskiljaren tömmas?

Gästrike återvinnare ansvarar för tömning och behandling av fettslam då detta avfall är klassat som hushållsavfall. För att lägga upp ett abonnemang måste Gästrike återvinnare kontaktas, tfn 020–630063.

Hur ofta behöver fettavskiljaren tömmas?

Tömningsintervallen ska ske utifrån Svensk standard SS-EN 1825-2, med möjlighet till anpassning utifrån fettavskiljarens storlek och funktion i relation till befintlig verksamhet. Standarden anger att en korrekt dimensionerad och installerad fettavskiljare skall tömmas 1 gång per månad.

Har du fler frågor?

För frågor om tömningsintervall skall VA-huvudmannen kontaktas. I Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun är detta Gästrike Vatten,  tfn 020–379300 och i Sandvikens kommun Sandvikens Energi, tfn 026–242099.

Vad gör jag med överblivet fett från matlagningen hemma?

Om du häller överblivet fett från matlagningen i avloppet kan det stelna och orsaka stopp. Är det flytande fett kan du först hälla fettet i en PET-flaska innan du slänger den i soppåsen för restavfall. Är det stelnat fett kan du få upp det med hjälp av hushållspapper och lägga i påsen för matavfall.

Hos Gästrike Vatten kan du hämta speciella trattar som gör det lättare för dig att hälla i gammal matolja i PET-flaskan. Gästrike Vatten hittar du på Hamnleden 20 i Gävle.

Fettratt

Så här gör du:

  • Skruva på tratten på en vanlig petflaska.
  • Häll ner fettet i flaskan.
  • Flaskan kan du till exempel förvara i skåpet under diskbänken tills den är full.
  • När flaskan är full tar du bort tratten, sätter på korken och släng i påsen för restavfall.