style="background-image:url(http://4767);background-size: cover;" >

Trä

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Trä

Trä lämnar du till återvinning på en bemannad återvinningscentral.


Vad räknas som Trä?

Även målade plankor, dörrar, spånskivor och masonit.
Avfall
Lämnas här
Galge trä
Återvinningscentral
Trämöbler
Återvinningscentral
Träpall
Återvinningscentral
Träspill
Återvinningscentral
Trädgårdsmöbler trä
Återvinningscentral
Stol i trä trasig
Återförsäljare
Plankor
Återvinningscentral
Leksaker av trä
Återvinningscentral
Golv laminat
Återvinningscentral
Golv parkett
Återvinningscentral
Bokhylla trä
Återvinningscentral
Byrå, trä
Återvinningscentral

Så här kan du minska ditt byggavfall

arrow-right