style="background-image:url(http://4780);background-size: cover;" >

Medicin

style="background-image:url(No such function oxygen_sg_ikon);background-size: cover;" >

Medicin

Överbliven medicin är farligt avfall. Det lämnar du tillbaka till ett apotek eller som farligt avfall på en bemannad återvinningscentral. Medicin ska inte spolas ner i avloppet. Kanyler och sprutspetsar lägger du i särskilda behållare som du hämtar gratis på apoteket. Fyllda behållare lämnar du på ett apotek eller till en bemannad återvinningscentral.


Vad räknas som Medicin?

Avfall
Lämnas här
Dialyspåse med innehåll
Apoteket
Sprutspetsar
Apoteket
Spruta
Apoteket
Nål
Apoteket
Mediciner
Apoteket
Läkemedel
Apoteket
Kanyl
Apoteket, Återvinningscentral
Cytostatika
Apoteket, Återvinningscentral
Astmainhalator med innehåll
Apoteket, Återvinningscentral
arrow-right