Man tankar biogasbil

Matavfall blir biogas och biogödsel

Vi är stolta och glada över att vi producerar biogas och biogödsel av det matavfall som samlas in i regionen.

Vi är stolta och glada över att vi producerar biogas och biogödsel av det matavfall som samlas in i regionen.

Matavfallet är en del av ett fantastiskt kretslopp

Av en påse matavfall kan vi göra biogas som räcker i 4 km för en vanlig personbil. Av det som blir över efter produktionen av biogas tillverkar vi biogödsel till jordbruken i regionen. Genom detta sluts ett lokalt kretslopp samtidigt som bensin och diesel ersätts med  en fossilfri biogas. När du sorterar ditt matavfall är du med och bidrar till att nå målet om en fossilfri region. Bussar, sopbilar och personbilar driva av biogas gjord på de matrester du sorterar. Du som sorterar ut ditt matavfall tillsammans med alla andra invånare i Gävle, Sandviken, Hofors, Älvkarleby och Ockelbo kommun hjälper på så sätt till att skapa en renare miljö åt er själva, och för en värld som räcker längre

Illustration över hur matavfall blir fordonsgas och biogödsel

Du är viktig

Med hjälp av ditt matavfall kan biogasanläggningen producera biogas motsvarande drivmedel för ca 2.700 personbilar som kör 1.500 mil per år och 16.000 ton biogödsel i flytande och fast form. Det innebär en minskning av fossila koldioxidutsläpp med 4.400.000 kg per år.

Biogödslet sprider lokala bönder på sina åkrar för att återföra viktiga näringsämnen till jorden. Det innehåller dessutom fosfor, ett av de ämnen som på sikt riskerar att ta slut. Om en påse matavfall som väger 2 kg omvandlas till biogödsel räcker den återförda fosforn till att producera havregryn för 11 portioner gröt.

Traktor på åker

Våra chaufförer kör ditt matavfall till Gästrike Ekogas biogasanläggning i Forsbacka

Gästrike Ekogas AB tar hand om allt utsorterat matavfall i regionen. Bolaget producerar och säljer idag fordonsgas till sopbilar, busstrafik, taxi, företag och privatpersoner, men även högkvalitativt biogödsel till de lokala bönderna. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Besök gärna Ekogas hemsida för mer information om biogasproduktionen.

arrow-right