Utebliven sophämtning p.g.a. kraftigt snöfall Läs mer
close

Varför införs fastighetsnära insamling av förpackningar, vad är poängen?

Införandet grundar sig i ett regeringsbeslut som syftar till kraftigt öka insamlingen och återvinningen av sorterade förpackningar samt minska restavfallet.

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan insamlingen av förpackningar samordnas med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

arrow-right