Hur fungerar slamtömning av minireningsverk?

Alla minireningsverk behöver tömmas enligt fabrikantens instruktioner. I denna region utför Gästrike återvinnares entreprenör tömning av minireningsverk. Det sker enbart med konventionell slamtömningsteknik. Det innebär att allt slam sugs ut ur anläggningen. Avvattningsbilar finns inte.

Ett minireningsverk är betydligt mer komplicerat än en traditionell slamanläggning. Det finns ett stort antal olika modeller på den svenska marknaden. Det innebär att fastighetsägare som har ett minireningsverk behöver vara extra noga med förberedelserna inför varje enskild tömning så att det inte uppstår skador och driftstopp på minireningsverket.

arrow-right