Vad händer sen?

Sopor är en resurs. Vi samlar in det du sorterar och ser till att det tas omhand utifrån bästa möjliga miljönytta.

 

Matavfall

Dina matrester kör vi till biogasanläggningen i Forsbacka där det omvandlas till biogas och biogödsel. Av en påse matavfall kan vi göra biogas som räcker i 4 km för en vanlig personbil. Så här fungerar det!

 

Förpackningar av metall, glas, papper och plast

tar Förpacknings- och tidningsinsamlingen hand om. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan faktiskt återvinnas hur många gånger som helst.

  • Plastförpackningar blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och flipflop-skor. Du kan alltså gå runt med gamla brödpåsar på fötterna utan att veta om det.
  • Pappersförpackningar blir nya pappersförpackningar. Men ett mjölkpaket eller en sockerpåse kan till exempel bli cornflakes- eller vällingpaket i sitt nästa liv.
  • Metallförpackningar som konservburkar och kaviartuber, blir till motordelar och armeringsjärn, som bland annat används till broar. Inget är för litet för att återvinnas, minsta kapsyl gör nytta.
  • Glasförpackningar blir till nya glasflaskor och burkar, men även glasull, som används för att isolera hus. Det är viktigt att inte lämna andra produkter av glas än just förpackningar i glasåtervinningen. Dricksglas och fönsterglas smälter inte vid samma temperatur som förpackningsglas, vilket om de blandas leder till att mindre kan återvinnas till nytt material.
  • Tidningar blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper.

Se här hur det fungerar.

 

Soppåsen med restavfall

När farligt avfall och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det en rest kvar – soppåsen. Det kör vi till en förbränningsanläggning där de omvandlar det till värme och el.

 

Läs mer om sopor och hur du bäst hanterar ditt avfall här.