WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'gastrike'@'shwl-0053.s.thehostingplatform.com' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = 'a:7:{i:5;s:32:\"bd65a94a6ccc4abab43e506125c1f1d1\";s:4:\"last\";i:1611110303;i:4;s:32:\"c7d7b69dac91fbd6d19da21c68bca2e0\";i:3;s:32:\"5406606103d1cb7e8ec17edae65e1bd4\";i:2;s:32:\"1bd888e197a3f3a1894686c09f4d355c\";i:1;s:32:\"4f3ba07530d2e029b50044df7342935f\";i:0;s:32:\"4cdfc22b5b37181724458e135ec1c60e\";}' WHERE `option_name` = 'mainwp_child_auth'

WordPress database error: [INSERT, UPDATE command denied to user 'gastrike'@'shwl-0053.s.thehostingplatform.com' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1611110304.1447420120239257812500', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'gastrike'@'shwl-0053.s.thehostingplatform.com' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = 'a:7:{s:5:\"error\";s:15:\"invalid_request\";s:17:\"error_description\";s:215:\"AADSTS900144: The request body must contain the following parameter: \'username\'.\r\nTrace ID: ba48dcc3-cafa-4c8a-a446-ce8a12bd8b00\r\nCorrelation ID: 598d2306-f13f-4947-8448-dc66290c8d60\r\nTimestamp: 2021-01-20 02:38:25Z\";s:11:\"error_codes\";a:1:{i:0;i:900144;}s:9:\"timestamp\";s:20:\"2021-01-20 02:38:25Z\";s:8:\"trace_id\";s:36:\"ba48dcc3-cafa-4c8a-a446-ce8a12bd8b00\";s:14:\"correlation_id\";s:36:\"598d2306-f13f-4947-8448-dc66290c8d60\";s:9:\"error_uri\";s:43:\"https://login.windows.net/error?code=900144\";}' WHERE `option_name` = 'power_bi_credentials'

Gästrike återvinnare - Avfall och återvinning

53 veckor – udda blir jämn

År 2020 innehåller 53 veckor och därmed infaller två udda veckor efter varandra i samband med årsskiftet 2020-2021 (v. 53 och v.1) För att undvika uppehåll i hämtningen kommer du som haft sophämtning udda veckor under 2020 att få dina kärl tömda jämna veckor 2021, och tvärtom.

I samband med årsskiftet uppdateras våra system och detta kan komma att påverka funktionen “Sök sophämtningsdag. ”

Vad behöver du göra?

Har du hämtning varannan vecka ska du fortsätta ställa ut kärlen som du brukar enligt din vanliga hämtningsintervall. Se exempel nedan hur sophämtningen sker i samband med årsskiftet för just ditt abonnemang. Glöm inte att alltid låta kärlen stå kvar tills de blivit tömda. Ibland händer det att t.ex. vädret gör att det tar lite längre att komma fram till dig.

Hämtning varannan vecka
Om du har hämtning vecka 52 sker nästa hämtning vecka 1 2021
Har du hämtning vecka 51 och 53 sker nästa hämtning vecka 2 2021.

Tömning var fjärde vecka
För dig med hämtning var fjärde vecka gäller följande.

  • Har du hämtning vecka 50 i år – får du nästa hämtning vecka 1 år 2021.
  • Har du hämtning vecka 51 i år – får du nästa hämtning vecka 2 år 2021.
  • Har du hämtning vecka 52 i år – får du nästa hämtning vecka 3 år 2021.
  • Har du hämtning vecka 49 och 53 i år- får du nästa hämtning vecka 4 år 2021.

Kvartalstömning

  • Du som haft tömning vecka 1, 15, 27 och 41 år 2020, dina kärl töms vecka 2, 16, 28 och 42 år 2021.
  • Du som haft tömning vecka 2, 16, 28 och 42 år 2020, dina kärl töms vecka 1, 15, 27 och 41 år 2021.
  • Du som haft tömning vecka 3, 17, 29, 43 år 2020, dina kärl töms vecka 4, 18, 30, 44 år 2021.
  • Du som haft tömning vecka 4, 18, 30, 44 år 2020, dina kärl töms vecka 3, 17, 29, 43