Töm säcken och återvinn mer!

Du kommer väl ihåg att säcken ska tömmas på återvinningscentralen och sortera innehållet i rätt container.

Det är en av flera åtgärder på återvinningscentralen för att undvika att vissa containrar blir slasktrattar, så att vi ska kunna återvinna mer. Enligt våra uppskattningar skulle 30% av det avfall som tidigare sorterades i containern för Brännbart kunna återvinnas eller återanvändas istället för att skickas till förbränning. Att bränna upp avfall är dyrt, både för miljön och ekonomin. Genom att öka sorteringen ser vi till att sänka kostnaderna samtidigt som vi kan ta till vara på ännu mer material som resurs. Förändringen har sedan tidigare genomförts i flera städer som exempelvis Örebro, Göteborg, Jönköping och Västerås med positiva resultat. I Västerås har man lyckats minska mängden avfall som skickas till förbränning med 50% sedan förändringen i maj 2018.

Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen

En annan åtgärd för att öka återvinningen är att ta bort containern för Brännbart/Smått brännbart. Istället finns en ny container där du endast ska lägga “Saker som inte ska återvinnas”. I Gävle, Sandviken och Skutskär är den uppdelad på saker som är större än 1×1 m (t ex stoppade möbler och madrasser) och saker som är mindre än 1×1 m (t ex resväskor, presenningar och takpapp). Det enda du behöver tänka på är att sortera ännu bättre innan du kommer till återvinningscentralen. I vår sorteringsguide kan du söka fram vad som ska sorteras var.

 

Vi hjälper dig på plats

I övrigt är allt sig likt. Du kan återvinna precis lika mycket som förr på din återvinningscentral. Tveka inte att fråga någon av våra kunniga medarbetare på plats.

 

Den tömda säcken kan användas igen

Den vanligaste säcken på återvinningscentralen är plastsäcken. Efter att den tömts kan du ta hem och använda den igen eller lägga den till återvinning bland plastförpackningar.

 

 

FRÅGOR & SVAR
Varför ska jag tömma säcken på återvinningscentralen?
  • Det är en av flera åtgärder på återvinningscentralen för att undvika att vissa containrar blir slasktrattar, så att vi ska kunna återvinna mer. Enligt våra uppskattningar kan 30% av det avfall som tidigare sorterades i containern för Brännbart kunna återvinnas eller återanvändas istället för att skickas till förbränning
  • Att bränna avfallet är dyrt och vi vill undvika att skicka avfall som kan materialåtervinnas till förbränning.
  • För att få ett renare material som går till materialåtervinning.
  • För att det förekommer farligt avfall i säckarna som kan skada vår personal och miljön
  • Plast- och pappsäckar kan materialåtervinnas i stället.
Från och med när måste jag tömma säcken?

Från och med 1 mars 2019 ska säckarna tömmas på alla våra återvinningscentraler.

Är detta unikt för Gästrike återvinnare?

Nej, det finns redan på andra återvinningscentraler och fungerar bra i t ex Västerås, Örebro, Göteborg och Linköping m.fl.

Vad händer med säckarna?

Det bästa är om du kan ta med dem hem för att återanvända dem vid nästa besök. Plastsäckar kan du annars lämna till återvinning bland förpackningar av plast och papperssäckar bland förpackningar av papper. Det kommer under en period finnas uppmärkta kärl utställda på återvinningscentralen där du kan lämna dina plastsäckar till materialåtervinning.

Jag vill att mina sekretesspapper/papper med känsliga uppgifter ska brännas och vill inte ta ur dem ur påsen så att andra kan se dem.

Har du papper med känsliga uppgifter kan du lämna in dem till oss till ett självkostnadspris. Ring vår kundservice på 020-63 00 63. Vi kör då in dem i en komprimator så att ingen kommer åt materialet. När komprimatorn är full körs den till förbränningsanläggningen i Sundsvall där materialet förbränns.

Gäller ”Töm säcken” alla fraktioner?

Nej, det finns några undantag som är viktiga att ha koll på. Dessa är:

  • Säckar som t ex innehåller damm, sågspån, isolering eller annat lättflyktigt material.
  • Säckar med textilier till återvinning ska inte tömmas.
  • Säckar som innehåller invasiva arter. (T ex lupiner)
  • Asbest ska fortfarande vara inplastat och väl förslutet när du kommer till återvinningscentralen.
Blir det billigare för mig när jag gör mer av jobbet?

Nej, men det blir dyrare för alla när vi inte sorterar på rätt sätt. Förbränningspriserna har ökat drastiskt och ju mer vi skickar till förbränning, ju dyrare blir det.

Varför har ni tagit bort containern för Brännbart/Smått brännbart?

Det här är en av flera åtgärder på återvinningscentralen för att öka sorteringen så att vi ska kunna återvinna mer. Containern för brännbart har blivit lite av en slasktratt. Enligt våra uppskattningar skulle 30% av det avfall som tidigare låg i containern för Brännbart kunna återvinnas eller återanvändas istället för att skickas till förbränning.

Att bränna avfallet är dyrt och vi vill undvika att skicka avfall som kan materialåtervinnas till förbränning.

Istället finns en ny container där du endast ska lägga ”Saker som inte ska återvinnas” (t ex stoppade möbler, kuddar, resväskor, leksaker, madrasser, presenningar, plasttak och takpapp).

I Gävle, Sandviken och Skutskär är den uppdelad på två olika containrar där man lägger ”Saker som inte ska återvinnas” som är större än 1×1 m i den ena (t ex stoppade möbler och madrasser) och ”Saker som inte ska återvinnas” som är mindre än 1×1 m i den andra (t ex resväskor, presenningar och takpapp).

Vad lägger jag i den nya containern för "Saker som inte ska återvinnas"?

I den nya containern är det bara okej att lägga ”Saker som inte ska återvinnas”. I Gävle, Sandviken och Skutskär är den uppdelad på två olika containrar där man lägger det som är större än 1×1 m i den ena (t ex stoppade möbler och madrasser) och det som är mindre än 1×1 m i den andra (t ex resväskor, presenningar och takpapp).

Är du osäker på vad som ska läggas var kan du söka fram det i sorteringsguiden på vår hemsida. Våra kunniga medarbetare hjälper dig gärna på plats!