WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'gastrike'@'shwl-0053.s.thehostingplatform.com' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = 'a:7:{i:5;s:32:\"656fa02dc12742342f22f07da37ab0dc\";s:4:\"last\";i:1611118343;i:4;s:32:\"c7d7b69dac91fbd6d19da21c68bca2e0\";i:3;s:32:\"5406606103d1cb7e8ec17edae65e1bd4\";i:2;s:32:\"1bd888e197a3f3a1894686c09f4d355c\";i:1;s:32:\"4f3ba07530d2e029b50044df7342935f\";i:0;s:32:\"4cdfc22b5b37181724458e135ec1c60e\";}' WHERE `option_name` = 'mainwp_child_auth'

WordPress database error: [INSERT, UPDATE command denied to user 'gastrike'@'shwl-0053.s.thehostingplatform.com' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1611118343.5083041191101074218750', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'gastrike'@'shwl-0053.s.thehostingplatform.com' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = 'a:7:{s:5:\"error\";s:15:\"invalid_request\";s:17:\"error_description\";s:215:\"AADSTS900144: The request body must contain the following parameter: \'username\'.\r\nTrace ID: a15e3598-b247-41d0-8af8-af38ef479800\r\nCorrelation ID: 2326ad40-d547-4575-b4ee-de24bb94cadf\r\nTimestamp: 2021-01-20 04:52:24Z\";s:11:\"error_codes\";a:1:{i:0;i:900144;}s:9:\"timestamp\";s:20:\"2021-01-20 04:52:24Z\";s:8:\"trace_id\";s:36:\"a15e3598-b247-41d0-8af8-af38ef479800\";s:14:\"correlation_id\";s:36:\"2326ad40-d547-4575-b4ee-de24bb94cadf\";s:9:\"error_uri\";s:43:\"https://login.windows.net/error?code=900144\";}' WHERE `option_name` = 'power_bi_credentials'

Gästrike återvinnare - Avfall och återvinning

Tillgänglighetsredogörelse för gastrikeatervinnare.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Här kan du ta del av hur den uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är hemsidan?

Vi är medvetna om att delar av hemsidan inte är helt tillgängliga. För information om hur, se avsnittet “Teknisk information om hemsidans tillgänglighet” längre ner på den här sidan.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av hemsidan?

Om du behöver innehåll från vår hemsida som inte är tillgängligt för dig vänligen kontakta vår kundservice på telefon 020-63 00 63 eller skicka e-post till info@gastrikeatervinnare.se.

 

Rapportera brister i hemsidans tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, fyll i nedanstående formulär så att vi får veta att problemet finns eller skicka e-post till kommunikation@gastrikeatervinnare.se:

Anmäl brist i hemsidans tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om hemsidans tillgänglighet

Den här hemsidan är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 

Kända brister enligt lagkraven

 • möjlighet att navigera med tangentbord.
 • markering som visar var man är när man navigerar sig fram med hjälp av tab
 • möjlighet att ta till sig innehåll med en skärmläsare
 • utformning av länkar
 • texter med rubriker som inte är korrekt hierarkiskt strukturerade
 • filmer som saknar syntolkning och beskrivande texter
 • formulär som inte är korrekt uppmärkta och har otillräckliga felmeddelanden
 • informationsbärande bilder som är utan eller har dåligt beskrivna alt-texter
 • tydliga kontraster mellan text och bakgrund och i komponenter och grafik
 • förtydligande av viktig information på andra sätt än med färg
 • unika beskrivande sidtitlar
 • möjlighet att välja flera olika sätt att navigera
 • text på knappar som inte överensstämmer med maskinläsbara etiketter
 • uppläsning av rätt språk
 • inkonsekvent navigation på vissa delar av webbplatsen
 • PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade

Vår ambition är att under hösten 2020 säkerställa att vår hemsida använder tillräcklig kontrast, har tydliga länktexter, har tillgängliga formulär, lägger till beskrivande alt-texter till bilder, att det ska gå att navigera med tangentbord och märka upp rubrikerna på rätt sätt. Parallellt arbetar vi med en ny och mer tillgänglighetsanpassad hemsida som beräknas vara klar senast den 23 september 2021.

 

Hur vi testat hemsidan

Granskningen har gjorts både manuellt och med olika testverktyg av ett utomstående företag utifrån de 48 riktlinjer som pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service. Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 22 september 2020.