Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
sopbil i villaområde

Testgrupp i Bomhus först med att testa fastighetsnära insamling

Som ett led i att öka återvinningen och utsorteringen av förpackningar ska samtliga hushåll ha fastighetsnära insamling av sorterade förpackningar fr.o.m. 1 januari 2027. Gästrike återvinnare testar därför hur ett sådant insamlingssystem skulle kunna se ut.

3 maj, 2023

I stadsdelen Bomhus i Gävle får ett 30-tal hushåll under 3 månader testa olika typer av kärl för plast- och pappersförpackningar samt mindre behållare för förpackningar av glas, metall och tidningar. Två av dessa testpiloter är Diana Hådal och Lars Embäck.

tre personer vid fem kärl Diana Hådal med familj vid sina kärl och små behållare

”Eftersom vi källsorterar sen tidigare, passar det oss väldigt bra. Vi måste tänka på framtiden” menar Diana som med sin familj testar ett delat kärl för plast- och pappersförpackningar.

"Dels tycker jag att det är roligt att delta i utveckling/förbättringar. Jag jobbar med utveckling i mitt yrke. Det känns bra att bidra till att skapa ett effektivt arbetssätt för hantering av förpackningar. Positivt att slippa åka och tömma själv på återvinningen under testperioden” säger Lars som fått två separata kärl för plast- och pappersförpackningar.

Utöver kärlen för plast- och pappersförpackningar får samtliga hushåll fyra mindre behållare för utsortering av förpackningar av glas, metall och tidningar. Under testperioden, som pågår mellan april-juni, undersöks bland annat hur testdeltagarna och chauffören tycker att det fungerar med de olika behållarna.

 

En man bredvid två kärl Lars Embäck med sina testbehållare för plast- och pappersförpackningar.

Både Lars och Diana tycker att testperioden fungerat bra så här långt. Hos Diana märks en skillnad i att restavfallet minskat och att de fått en ökad medvetenhet kring sortering av förpackningar i familjen. Hon konstaterar även att de skulle behövt ett större kärl för plast- och pappersförpackningar då storleken på deras tilldelade testkärl inte räcker till.

Deltagarnas tankar kring fastighetsnära insamling är överlag positiv. "Hoppas verkligen att detta blir verklighet snart och att ni landar i ett enkelt och effektivt system som gör att alla blir bättre på att sortera" säger Lars.

arrow-right