Stipendieutdelning på Högskolan i Gävle

GÅ står tillsammans med Högskolan och SUEZ AB för Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö som ska främja forskning och utveckling inom avfalls- och återvinning.

Gästrike återvinnare står tillsammans med högskolan i Gävle och SUEZ AB bakom Stiftelsen  Gästrikeregionens Miljö som ska främja forskning och utveckling inom avfallshantering och återvinning.  Onsdagen den 19 april delades det årliga stipendiet ut under högskolans inspirationsdag av Gästrike återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund.

Syftet med stipendiatet är att främja intresse, kunskap och innovation inom miljöområdet. Stipendiet utgör en belöning för en utmärkt studieprestation inom stiftelsens verksamhetsområde ”Återvinning och behandling av avfall med särskild inriktning mot ett konsumentperspektiv samt miljövänliga behandlings- och återvinningsmetoder samt förebyggande och återanvändning”.

2017 års stipendiater

Årets stipendium gick till Elin Nordin och Emma Thiede, studerande vid programmet ”Miljöteknik, återvinning, VA”.
Deras examensarbete heter ”Jämförelse mellan olika biodrivmedel för den kollektiva busstrafiken i Gävleborgs län. Miljö – och potentialbedömning av biodiesel, biogas och eldrift”.

Juryns motivering lyder
”Arbetet är välskrivet och ger en bra bakgrund till val av alternativa drivmedel från återvunnet avfall också i andra regioner”.

stipendium