Med din hjälp kan alla elprylar och komponenter återvinnas på bästa sätt och bli odödliga, precis som Mozart.

I Norden har vi ett av världens bästa system för återvinning av elektronik och batterier. I vår region kan man lämna in smått elavfall på återvinningscentralen och i EL:IN skåpet i många matbutiker. Det kan även förekomma i vissa återvinningsrum.

Men vi behöver tillsammans bli bättre!

Vi köper nämligen mer elprylar än vi samlar in. Så istället för att låta oanvända elprylar som inte går att laga ligga och skramla i byrålådor, är det alltid bättre att lämna in dem till återvinning. Kan de lagas eller skänkas är det naturligtvis ännu bättre!

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Som elektronikavfall menar vi t ex hörlurar, hårfön, dammsugare, mobiltelefoner, leksaker med sladd eller batteri, laptops och tangentbord.

Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Du behöver alltså inte ta ut batteriet.

 

VAD HÄNDER SEDAN?

Metaller och farliga ämnen tas om hand!

Elavfall innehåller metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Så när du lämnar in elavfall så bidrar du till att metaller som redan finns i omlopp kan produceras på nytt i en perfekt loop!

Elavfall innehåller ofta miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

 

SMARTA ÅTERVINNINGSTIPS!

Öka livslängden!

Fungerar dina elprylar fortfarande så tänk på att i första hand lämna in dem till återbruk, byta eller sälja till någon annan. Tänk även på att det kanske går att lämna in dina produkter för reparation så att du kan förlänga livslängden.

Köp hellre prylar som du vet har en lång livslängd istället för sådana med kort livslängd.

Efterfråga produkter av återvunnet material. Hög efterfrågan är ett sätt att förändra marknaden.

Köp hellre lokalt än från andra sidan jordklotet.

2020 samlade vi in totalt 1.2 miljoner ton elprylar i vår region. Det motsvarar ca 7.3 kg per person och år. 

Lär dig mer om andra prylar som du kan återvinna

Böcker

 

Glas

 

Kosmetika

 

Metall

 

Julsaker

 

Mat

 

Tidningar och returpapper

 

Däckåtervinning

 

Trädgårdsavfall

 

Trälåda med kompost

Trä

 

Restavfall

 

Plast/Engångsartiklar