Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Invasiva växter

Invasiva växter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och ska därför inte läggas bland trädgårdsavfallet. Exempel på invasiva växter är blomsterlupin, vresros, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, jätteloka och parkslide

Idag sprids djur, växter och svampar över hela världen med hjälp av människan. När arterna trivs för bra i sin nya miljö ökar de så kraftigt att det påverkar den biologiska mångfalden och benämns då som invasiva.

Om invasiva växter läggs i trädgårdsavfallet eller i din kompost hemma kan fröerna sprida sig. Det är därför förbjudet att sprida invasiva arter genom att t.ex. kompostera dem hemma eller lägga dem i trädgårdsavfallet på återvinningscentralen.

Så här hanterar du invasiva växter

Alla invasiva växter ska läggas i dubbla sopsäckar som försluts väl innan du åker till återvinningscentralen och slänger dem i en separat container eller direkt till personalen på återvinningscentralen.

Se naturvårdsverkets film om hur du hanterar invasiva växter

Hjälp oss hindra spridningen, rapportera in invasiva växter du hittat.

arrow-right