Blomsteräng

Invasiva växter

Invasiva växter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och ska därför inte läggas bland trädgårdsavfallet. Exempel på invasiva växter är blomsterlupin, vresros, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, jätteloka och parkslide

Invasiva växter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och ska därför inte läggas bland trädgårdsavfallet. Exempel på invasiva växter är blomsterlupin, vresros, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, jätteloka och parkslide

Idag sprids djur, växter och svampar över hela världen med hjälp av människan. När arterna trivs för bra i sin nya miljö ökar de så kraftigt att det påverkar den biologiska mångfalden och benämns då som invasiva.

Om invasiva växter läggs i trädgårdsavfallet eller i din kompost hemma kan fröerna sprida sig. Det är därför förbjudet att sprida invasiva arter genom att t.ex. kompostera dem hemma eller lägga dem i trädgårdsavfallet på återvinningscentralen.

Som privatperson har du en nyckelroll i arbetet med att förhindra spridning av invasiva växter. Här är några punkter att tänka på:

  • Identifiera invasiva arter: Lär dig känna igen vilka växter och djur som är invasiva i ditt område.
  • Förebygg spridning: Se till att inte plantera invasiva växter i din trädgård.
  • Kontrollera och rensa: Kontrollera regelbundet din trädgård för invasiva arter och vidta åtgärder för att avlägsna dem på ett säkert sätt.
  • Hantera avfallet korrekt: Lägg dina invasiva växter i dubbla, väl förslutna sopsäckar och lämna dem på på anvisad plats för Invasiva växter på din närmaste återvinningscentralen.

Här ser du naturvårdsverkets film om hur du hanterar invasiva växter

Hjälp oss hindra spridningen, rapportera in invasiva växter du hittat.

Läs mer i sorteringsguiden

arrow-right