röd stuga

Minireningsverk

Minireningsverk används för att behandla blandat avloppsvatten från små enskilda avlopp.

Minireningsverk används för att behandla blandat avloppsvatten från små enskilda avlopp.

Hur fungerar det?

Tekniken som används för rening är sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Den biologiska behandlingen sker med aktiva organismer, främst bakterier.

Det är tekniska skillnader mellan olika minireningsverk. Fabrikantens instruktioner för tillsyn, drift och underhåll måste därför alltid följas

Några generella råd är

  • Se till att en sakkunnig person utför årlig kontroll och service. Säkraste sättet för dig att se till att det sköts är att du tecknar ett serviceavtal. Försäkra dig om att service genomförs professionellt och med rätt intervall.
  • Kontrollera regelbundet att det finns fällningskemikalier till minireningsverket. Utgående vatten från ett minireningsverk ska vara klart, ofärgat och luktfritt. Är det inte det krävs åtgärder från dig.
  • Kontrollera larm från anläggningen.
arrow-right