sopbil väg

Beslut om ny avfallstaxa 2024

Med ett fortsatt tufft läge ekonomiskt som grund beslutade Gästrike återvinnares direktion om ett förslag till ny avfallstaxa inför 2024. Beslutet har nu godkänts i kommunfullmäktige i våra medlemskommuner Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby och gäller från 1 januari 2024.

Med ett fortsatt tufft läge ekonomiskt som grund beslutade Gästrike återvinnares direktion om ett förslag till ny avfallstaxa inför 2024. Beslutet har nu godkänts i kommunfullmäktige i våra medlemskommuner Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby och gäller från 1 januari 2024.

I avfallstaxan 2024 sker en ökning av grundavgiften för samtliga hushåll. Trots det tuffa ekonomiska läget med fortsatt hög inflation och kraftigt ökade kostnader kommer de flesta hushållen bara i snitt få höjda avgifter med ca 7-10 kr per månad.

Grundavgiften är en fast årlig avgift som betalas av samtliga fastighetsägare. Avgiften täcker förbundets kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall kundservice, information, administration, IT, avfallsplanering, returpapper och lokaler.

Utöver höjningen av avfallstaxan har Gästrike återvinnare ett stort fokus på att fortsätta arbetet med att effektivisera den egna verksamheten för att nå upp till de besparingskrav som ålagts verksamheten.

 

Så påverkas våra vanligaste abonnemang

Nedan kan du se hur förslaget påverkar några av våra vanligaste abonnemang.

  • Villor/småhus: höjning med ca 7 kr/mån (85 kr/år) per hushåll
  • Flerbostad/lägenhet: höjning med ca 10 kr/mån (120 kr/år) per hushåll
  • Fritidshus och verksamheter: höjning med ca 17 kr/mån (200 kr/år) per hushåll

 

Räkneexempel på total årlig avgift för småhus - (en/tvåfamiljshus)

Abonnemang: Sorterat
Hämtning: varannan vecka

Grundavgift - 1 385 kr
Hämtningsavgift - 1 203 kr (Gäller för 140 liter restavfall och 140 liter matavfall )

Summa 2 588 kr

 

Visste du att ju bättre du sorterar, desto bättre för miljön. Därför får du då också ett billigare abonnemang!

arrow-right