Krav på anläggningslock

Från och med 1 januari 2024 kan lyft av tunga lock vid tömning innebära en extra tilläggsavgift.

Från och med 1 januari 2024 kan lyft av tunga lock vid tömning innebära en extra tilläggsavgift.

Vår entreprenör lyfter många lock varje dag. För att inte de ska utgöra ett arbetsmiljöproblem för chauffören, är det viktigt att lyftet enkelt kan utföras. Enligt våra föreskrifter i paragraf §19 får ett lock ha en maxvikt på 15 kg när det ska lyftas. Om det enkelt kan dras åt sidan utan att lyftas är den tillåtna maxvikten på locket 35 kg, med reservation för att maxvikten kan ändras till 25 kg från och med 1 januari 2025.

Vill du ersätta ditt betonglock finns det lätta lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och installera själv på din avloppsanläggning. Dessa kan du hitta på webben genom att söka på ”Lätta brunnslock”.

Om avloppsanläggningen inte uppfyller våra föreskrifters krav avseende vikter på lock och luckor, så har förbundet rätt att ta ut en extra avgift för tömning av anläggningen.

arrow-right