Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Krav på anläggningslock

Från och med 1 januari 2024 kan lyft av tunga lock vid tömning innebära en extra tilläggsavgift.

Vår entreprenör lyfter många lock varje dag. För att inte de ska utgöra ett arbetsmiljöproblem för chauffören, är det viktigt att lyftet enkelt kan utföras. Enligt våra föreskrifter i paragraf §19 får ett lock ha en maxvikt på 15 kg när det ska lyftas.

Vill du ersätta ditt betonglock finns det lätta lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och installera själv på din avloppsanläggning. Dessa kan du hitta på webben genom att söka på ”Lätta brunnslock”.

Om du åtgärdat ditt tunga lock ber vi dig kontakta vår kundservice och informera oss om detta.

Om avloppsanläggningen inte uppfyller våra föreskrifters krav avseende vikter på lock och luckor, så har förbundet rätt att ta ut en extra avgift för tömning av anläggningen.

arrow-right