Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
Tomma plastförpackningar

Med anledning av TV-inslaget om plast

Med anledning av SVT:s inslag om återvinning av plast har vi fått många frågor. Här kan du läsa om hur det fungerar i våra kommuner och de svårigheter som finns. Trots utmaningarna är vårt budskap även i fortsättningen att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall och lämna det till återvinning. Det är det bästa vi kan göra!

När vi pratar om plaståtervinning så är det viktigt att hålla isär två olika kategorier av plast. Å ena sidan plastförpackningar och å andra sidan annan plast som inte är plastförpackningar. Det beror både på att det handlar om olika typer av plast och att det råder olika ansvar för att samla in och ta hand om plastförpackningar och annan plast som inte är plastförpackningar. Det är producenterna som via Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Svensk Plaståtervinning som ansvarar för att återvinna plastförpackningar. Det är kommunerna som ansvarar för att samla in och ta hand om annan plast från hushåll. Där ser det olika ut, i vissa kommuner finns separat sortering av plast som inte är plastförpackningar och i vissa kommuner finns det inte och då ska det fortfarande lämnas som annat grovavfall som i dagsläget förbränns och blir till energi.

Det är också viktigt att veta att alla olika typer av plastsorter inte kan materialåtervinnas i Sverige idag. Olika tillsatsämnen i plast både försvårar, fördyrar eller omöjliggör en säker materialåtervinning.

Det här gäller plasten man berättar om i TV-inslaget

När det gäller plasten som visades i TV-inslaget så handlar det om all plast som inte är en plastförpackning som t ex en pulka eller en trasig trädgårdsstol i plast. Vi har tyvärr ingen separat insamling av den typen av plast i vår region utan hänvisar dessa till containern ”Saker som inte ska återvinnas” på våra återvinningscentraler. Det går till förbränning hos Bollnäs Energi och blir till el och fjärrvärme.

Det finns aktörer på återvinningsmarknaden som kan ta hand om delar av plastmaterialet och vi på Gästrike återvinnare ser över möjligheten att på sikt samla in plastavfall från hushållen som inte är förpackningar för materialåtervinning, men det görs inte i dagsläget.

Det här gäller plastförpackningar

När det gäller förpackningar av plast som du kan lämna på både FTI:s obemannade återvinningsstationer och Gästrike återvinnares bemannade återvinningscentraler finns det idag ett system. De samlas in och körs till Svensk Plaståtervinning för sortering och återvinning.

33% av de plastförpackningar som samlades in av FTI under 2021 via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, återvanns av Svensk Plaståtervinning. Av alla plastförpackningar som sattes på marknaden 2021 var återvinningsgraden 18%. En stor förlust i systemet är redan i hushållens källsortering, där många plastförpackningar felaktigt slängs i soppåsen med restavfall. Om alla plastförpackningar hade sorterats rätt och lämnats till materialåtervinning hade återvinningsgraden varit högre.

Svensk Plaståtervinning arbetar för att förbättra återvinningen och Gästrike återvinnare arbetar för att öka sorteringen och insamlingen. Här behöver vi hjälpas åt, från sortering i hushållen via insamling och transport till materialåtervinning, och inte minst att de producenter som tillverkar plastförpackningar gör dem lätta att återvinna.

Svensk plaståtervinning har ett mål att nå 55% materialåtervinning av plastförpackningar till år 2025, vilket är fem år tidigare än EU:s mål som är 50% år 2025 och 55% år 2030.

Plastfrågan är viktig och prioriterad

Plastfrågan är viktig för oss och vi är många som jobbar med den på många sätt. Behovet finns beskrivet i både de kommunala kretsloppsplanerna och den regionala plaststrategin. Det pågår också mycket för att förbättra läget även på nationell nivå. Trots svårigheterna är budskapet att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall och lämna det till återvinning – det är det bästa vi kan göra!

arrow-right