Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
Gästrike återvinnares kontorsbyggnad

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga hos Länsstyrelsen. Skrivelsen lämnas till Gästrike återvinnare, som vidarebefordrar till Länsstyrelsen.

Observera att du ska skicka överklagande till:

Gästrike återvinnare
Box 722
801 28 Gävle
Du kan även skicka in överklagandet via e-post till info@gastrikeatervinnare.se

 

Tid för överklagande

Skrivelsen lämnas till Gästrike återvinnare, som vidarebefordrar till Länsstyrelsen. Skrivelsen ska senast ha inkommit tre veckor från mottagandet av beslutet.

Överklagandet ska innehålla:

  • Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och ärendenummer
  • Hur du vill att beslutet ska ändras
  • Varför du anser att Gästrike återvinnares beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

  • Adress till bostaden
  • Telefonnummer där du kan nås
  • Eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig.

Om du har handlingar eller annat som stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Observera att detta beslut gäller tills vidare oavsett om överklagan inlämnas.

arrow-right