Utdelning av matpåsar hos Matakuten

Samarbeten

Gästrike återvinnare samarbetar med många olika företag och verksamheter både regionalt, nationellt och internationellt. Det gör vi för att bidra med största möjliga miljö- och samhällsnytta. Här är några av de samarbeten som vi har och har haft under åren.

Gästrike återvinnare samarbetar med många olika företag och verksamheter både regionalt, nationellt och internationellt. Det gör vi för att bidra med största möjliga miljö- och samhällsnytta. Här är några av de samarbeten som vi har och har haft under åren.

Vi har skrivit på Gävle kommuns klimatavtal

Kvinna står lutad mot en sopbil och håller upp Gästrike återvinnares påskrivna klimatavtal
Vi har skrivit på Gävle kommuns klimatavtal för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävle 2030. Utöver att vi tar ansvar för att minska våra egna utsläpp ser vi stor nytta i att samverka och inspirera varandra att minska sitt klimatavtryck.

Hållbar vardag

Vi utbildar för framtiden

Vi är med som deltagande aktör i Hållbar vardag som ska inspirera några Gävlefamiljer hur de kan leva ett gott liv inom planetens gränser.

Bibliotek på Högskola

Gästrike återvinnare har varit med och startat upp utbildningen Miljöteknik – inriktning mot vatten, återvinning och energi som ges på Högskolan i Gävle. Programmet innebär tre års studier och ett års arbetsbelagd praktik, allt med inriktning mot avfall, vatten och energi. Flera föreläsare från Gästrike återvinnare ger lektioner och vi tar emot nya praktikanter varje år. Ett sätt att säkra att vi har tillgång till välutbildade medarbetare även i framtiden, samtidigt som vi är med och stärker attraktionskraften för regionen.

Vi minskar matsvinnet tillsammans med Matakuten

Utdelning av matpåsar hos Matakuten

Vi är en stolt partner till Matakuten vars verksamhet bygger på att samla in överblivet livsmedel från livsmedelsbutiker, restauranger och caféer och förmedla till behövande. Under 2021 räddade Matakuten ca 170 ton överbliven mat från att bli avfall och delade ut ca 26.000 matkassar till behövande.

Stolt partner till Matkassen i Ockelbo

Matkassar på rad och kvinna som plockar i mat i påsarna

Sedan starten oktober 2022 är vi med och bidrar till att matkassar kan delas ut till behövande på Missionskyrkan i Ockelbo. Initiativtagare är Ockelbo församling och Ockelbo Missionsförsamling. I matkassarna ligger det matvaror från livsmedelsbutiker och bagerier som annars hade slängts. Ett samarbete mellan många aktörer som gör att vi kan rädda ca 175 kg överbliven mat i veckan från att bli matsvinn.

Hållbart Nordost

Fiona klipper band på invigning

I samarbete med Gavlegårdarna och Rapatac arbetade vi i ett pedagogiskt projekt för att förändra beteenden och lära ut hållbarhet och framförallt hur återvinning fungerar. Ett projekt som blev en succé och som lett till att återvinningen på Nordost fungerar otroligt bra.

Samverkan Hälsingland

Sopbil tömmer matavfallspåsar på Ekogas

Sedan 2018 finns ett samverkansavtal mellan Gästrike återvinnare och Gästrike Ekogas AB och de kommunala bolagen inom avfallsområdet som är verksamma i Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommun, BORAB, Bollnäs Energi AB och Söderhamn Nära AB. Samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta hushållsavfall i regionen så att transporter minimeras och nyttan med avfallsresursen kan tillgodogöras berörda kommuners invånare. Vi jobbar med returtransporter så att så få transporter oss emellan ska gå tomma. Vi skickar vårt restavfall till dem och får deras matavfall tillbaka.

arrow-right