Kontaktperson

Johan Englund, chef marknad och kundservice
Telefon 026-172974
E-post johan.englund@gastrikeatervinnare.se

Johan

Prenumerera (RSS)
2021-03-30

Utökade öppettider på återvinningscentralen i Hamrånge

För att minska trängseln och sprida ut antalet besökare på fler dagar utökas öppettiderna på återvinningscentralen i Hamrånge från och med april. Läs denna pressrelease.

2021-03-25

Glädjande miljöbesparing på flitigt sorterande

Alla återvinnare kan nu glädjas åt att det flitiga sorterandet under 2020 har bidragit till en miljöbesparing motsvarande 8 400 bilars koldioxidutsläpp. Läs denna pressrelease.

2020-12-28

Udda sophämtningsveckor 2020 blir jämna veckor 2021

Eftersom 2020 slutar och 2021 börjar med en udda vecka kommer du som haft sophämtning udda veckor under 2020 få sophämtning jämna veckor, och tvärt om. Läs denna pressrelease.

2020-11-20

​Häng med på en magisk vecka när Gästrike återvinnare gör det osynliga avfallet synligt

Vad är osynligt avfall och vad kan vi göra för att minska den stora mängden av osynligt avfall? Det vill vi reda ut under kampanjen ”Europa minskar avfallet 2020”. Ännu mer spännande blir det när vi tillsammans med trollkarlen Gabriel försöker trolla bort avfall. Läs denna pressrelease.

2020-08-10

Fallfruktsinsamling på återvinningen även i år

​Även i år kommer fallfrukten samlas in separat på återvinningscentralerna i Gävle och Sandviken. Läs denna pressrelease.

2020-06-22

Förslag på höjd avfallstaxa

Gästrike återvinnares Förbundsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att anta förslaget till höjd taxa för 2021. Ärendet går ut för beslut i medlemskommunerna Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby under hösten 2020. Den nya taxan ska gälla från den 1 januari 2021. För de flesta kunder innebär det som max en ökning med 3 kr per månad. Läs denna pressrelease.

2020-05-04

Gästrike återvinnare räddar vattnet från skräp även i år

Fimpar, plast och snusprillor är de vanligaste skräpen på våra stränder. Skräp som snabbt hamnar i havet om ingen tar hand om det innan. Miljöpedagogerna på Gästrike återvinnare hjälper haven med en enkel handling och plockar skräp längs vattnet i centrala Gävle måndagen den 4 maj. Läs denna pressrelease.

2020-04-27

Välkommen med dina gamla däck till återvinningen i Hofors

Efter lyckat resultat i Gävle, Sandviken och Skutskär går det numera att lämna sina gamla däck till återvinning även på återvinningscentralen i Hofors. Läs denna pressrelease.

2020-04-24

Personal påkörd på återvinningen

Efter två incidenter på återvinningen i Gävle och Sandviken där flaggvakter blivit påkörda uppmanas nu besökare att ha tålamod och visa hänsyn till både personal och till varandra. Läs denna pressrelease.

2020-03-19

Coronavirus och ökat tryck på återvinningscentralerna

Gästrike återvinnare följer händelseutvecklingen kring coronaviruset noga. Vi vidtar försiktighetsåtgärder och planerar för att säkerställa att vi kan upprätthålla våra uppdrag. Under de senaste dagarna har vi märkt att antalet besökare på våra återvinningscentraler har ökat markant, vilket innebär att vi behöver göra några tillfälliga förändringar. Läs denna pressrelease.

2020-03-11

Tydligt trendbrott för restavfallet hos hushållen i Gästrikland

​De senaste tre åren visar allt tydligare att den totala mängden restavfall som slängs i soppåsen minskar. Det handlar om en minskning på totalt ca 1000 ton restavfall eller 10 kg per person och år i Gästrike återvinnares fem kommuner sedan 2016 till 2019. Ett glädjande trendbrott mot tidigare års ökning. Läs denna pressrelease.

2020-02-21

Ge dina flyttkartonger ett längre liv

Nu kan du lämna dina flyttkartonger för återanvändning på återvinningscentralen i Gävle. Läs denna pressrelease.

2020-02-18

Kranmärkta såklart

Gästrike återvinnare väljer kranvatten istället för buteljerat och förpackat vatten och hoppas att fler tar ställning för att minska sitt avfall och dricka världens bästa och godaste kranvatten. Läs denna pressrelease.

2019-11-18

Container-mingel

I samband med Europa minskar avfallet bjuder Gästrike återvinnare in till mingel i en container mitt på Stortorget i Gävle. Olika gäster och teman ska under tre dagar inspirera till ökad återvinning och att minska mängden sopor i soppåsen. Läs denna pressrelease.

2019-10-15

Nu samlar vi in gamla bildäck i Skutskär

Dags att byta till nya vinterdäck? Nu går det bra att lämna förbrukade däck på återvinningscentralen i Skutskär. Som ett ytterligare steg i att förbättra servicen till återvinnare i regionen gör vi det nu möjligt för privatpersoner att lämna däck på återvinningscentralen i Skutskär. Det kommer att finnas en container för förbrukade däck med fälg och en annan container för däck utan fälg. Läs denna pressrelease.

2019-09-05

Ändrad avfallstaxa ska styra mot bättre sortering

Gästrike återvinnares förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har beslutat att förorda en ny avfallstaxa 2020. Medlemskommunerna kommer besluta om avfallstaxan 2020 under hösten 2019 för att träda i kraft till 1/1 2020. Läs denna pressrelease.

2019-08-16

Nu blir fallfrukten biogas och biogödsel

Nu samlas fallfrukt in separat på återvinningscentralen i Gävle och Sandviken. Då kan det bli både biogas och biogödsel på biogasanläggningen i Forsbacka. Läs denna pressrelease.

2019-08-01

Beslutet om tillskott till Ekogas har tillkommit enligt laga ordning

Den 13 juni 2019 fattade Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige beslut om att tillföra sitt och Gävle Energis dotterbolag Gästrike Ekogas AB 20,4 miljoner kr för utbyggnad av tankstationer för biogas. Beslutet fattades i bred majoritet och endast 3 ledamöter avstod från beslutet. Läs denna pressrelease.

2019-07-08

​Satsar på rekord i återvinning på U23 EM i Gävle

Gästrike återvinnare testar ett nytt återvinnings-kit för sortering av avfall under U23 EM i Gävle i sommar och satsar på att slå rekord i återvinning. Läs denna pressrelease.

2019-05-16

Nu kan dina böcker bli nya böcker

På bokbytardagen vill vi påminna om att ge böckerna ett längre liv och ge dom till någon annan. Och de böcker som ingen längre vill ha kan numera läggas i en egen container på återvinningscentralen i Gävle och Sandviken så de kan återvinnas till nya böcker. Läs denna pressrelease.