Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Kretsloppsplan och föreskrifter om avfallshantering

På den här sidan kan du ta del av gällande avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i Gästrike återvinnares fem medlemskommuner.

Kretsloppsplan - Avfallsplan i miljöbalken

Kretsloppsplanerna för Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun delar i stort sett allt innehåll, men vissa justeringar har gjorts efter respektive kommuns önskemål. Om du har problem att ladda ner eller ta del av pdf-filerna kan du kontakta vår kundservice för att få hjälp på tel 020-63 00 63 eller skicka e-post till info@gastrikeatervinnare.se

Bilagor till Kretsloppsplanerna

  • Bilaga 1 (pdf) - Konsekvensbeskrivning av Kretsloppsplanen
  • Bilaga 2 (pdf) - Kretsloppsplanen i ett större sammanhang
  • Bilaga 3 (pdf) - Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys
  • Bilaga 4 (pdf) - Nedlagda deponier
  • Bilaga 5 (pdf) - Uppföljningsrapport av avfallsplan 2016-2020
  • Bilaga 6 (pdf) - Så har Kretsloppsplanen tagits fram
  • Bilaga 7 (pdf) - Samrådsredogörelse Kretsloppsplanen
  • Bilaga 8 (pdf) - Exempel ur inspirationsbanken

Föreskrifter om avfallshantering

Kontakta vår kundservice

arrow-right