Internationella projekt

Vi sprider vår kunskap om avfall även utanför Sverige. Vi kallar det kunskapsexport. Under 2021 har vårt avfallskunnande varit intressant i totalt 16 länder. Irland, Polen, Bulgarien, Ungern, Georgien, Ukraina, Serbien, Spanien, Portugal, England, Cypern, Somaliland, Puntland, Syrien, Sydafrika och Estland.

Vi sprider vår kunskap om avfall även utanför Sverige. Vi kallar det kunskapsexport. Under 2021 har vårt avfallskunnande varit intressant i totalt 16 länder. Irland, Polen, Bulgarien, Ungern, Georgien, Ukraina, Serbien, Spanien, Portugal, England, Cypern, Somaliland, Puntland, Syrien, Sydafrika och Estland.

Family footprint

Family Footprints är ett Erasmus+ projekt som startade i februari 2022 och kommer att avslutas i januari 2024. Detta projekt fokuserar på att utveckla förståelse och handlingskraft både digitalt och om klimatet för familjer, barn, föräldrar och mor- och farföräldrar och ge kompetens till familjer att hantera sina koldioxid- och digitala fotavtryck.

Family footprints nyhetsbrev

Circulink

Circulink är ett tvåårigt EU-projekt med deltagande länder som Irland, Portugal, Spanien och Cypern som startade i november 2018 och är en fortsättning av ett tidigare EU-projekt, Co-Creative Youthprojektet.

Projektet Circulink vill uppmuntra tillväxten av cirkulära affärsmodeller och vidare att stödja ett ökat samarbete och att skapa ett nätverk mellan aktörer inom cirkulär ekonomi, små och medelstora företag, yrkesutbildning, lärosäten och andra intressenter inom området.

Läs mer om projektet i nyhetsbreven nedan från Circulink eller i den här foldern (pdf).

Circulinks nyhetsbrev

Family Circle

Family Circle är ett Erasmus+ projekt som är utformat inom ramen för samarbetet mellan EU och åtta länder, Sverige, Irland, Portugal, Cypern, England, Ungern, Polen och Bulgarien. Projektet som startade år 2019 syftar till att under de kommande två åren ta fram ett utbildningsmaterial för familjelärande. Tanken är att ta fram ett digitalt och pedagogiskt verktyg för att öka kunskapsnivån inom cirkulär ekonomi. Projektet kommer att resultera i utbildningsmaterial riktat till olika åldersgrupper. Bland annat serietidningar för yngre barn, praktiska uppgifter för äldre barn och en webbutbildning till föräldrar som vill vidareutveckla och fördjupa sig i cirkulär ekonomi.

Läs mer om projektet i nyhetsbreven nedan från Family Circle eller i den här foldern (pdf).

Family Circles nyhetsbrev

Läs mer om vår kunskapsexport

Kontakta oss

Per-Olof Hallberg

International relations manager

Eva Johansson

Eventansvarig
arrow-right