Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Nytt om återvinningsstationerna

Från 1 januari 2024 ansvarar Gästrike återvinnare för de obemannade återvinningsstationerna i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.

Nya bestämmelser i lagstiftningen innebär att kommunerna i Sverige tar över ansvaret för insamlingen av sorterade förpackningar från hushåll från 1 januari 2024. Utifrån det ändrade insamlingsansvaret har Gästrike återvinnare fått möjligheten att ta över återvinningsstationerna där hushållen kan lämna sina sorterade förpackningar och tidningar till återvinning.

För dig som besöker återvinningsstationerna innebär denna förändring ingen skillnad. Du fortsätter att sortera dina förpackningar och lämna dem till återvinning precis som tidigare. Har du frågor eller synpunkter om någon av stationerna, så är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot det framtida arbetet för en ännu bättre sortering och återvinning tillsammans.

Tömning och städning

Vi tömmer och städar samtliga stationer enligt ett fast schema. Du kan också anmäla behov av tömning och städning genom att gå in på den stationen det gäller och klicka på "Anmäl tömning/städning".

Informationsskylt vid varje station

De informationsskyltar som står på varje återvinningsstation kommer att bytas ut till skyltar med rätt kontaktuppgifter under januari. På de kommer det även att finnas en QR-kod där du kan anmäla tömning och städning.

arrow-right