pojke stoppar in en tom förpackning till återvinning på återvinningsstation

Är ni redo för fastighetsnära insamling?

Som ett led i att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har riksdagen beslutat om en ny förordning där kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024. Hämtningen ska då vara kostnadsfri för fastighetsägaren utifrån en viss standard på kärlstorlek och hämtningsintervall. Förpackningarna ska samlas in nära fastigheten senast 2027. Här kan ni läsa mer om hur ni förbereder er.

Som ett led i att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har riksdagen beslutat om en ny förordning där kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024. Hämtningen ska då vara kostnadsfri för fastighetsägaren utifrån en viss standard på kärlstorlek och hämtningsintervall. Förpackningarna ska samlas in nära fastigheten senast 2027. Här kan ni läsa mer om hur ni förbereder er.

Har ni hämtning av glas-, metall-, pappers- och plastförpackningar idag?

JA

Bra, då har ni redan det mesta på plats. Är ni kund hos oss? Vi kontaktar er under 2023 för att se över avtalet. Har ni en annan leverantör? Då kommer ni behöva se över det avtalet inför 2024.

NEJ

Okej, då behöver ni börja förbereda er på att det ska finnas utrymme för ett hämtningsställe på er fastighet så snart som möjligt, men senast 31/12-2026. Utomhus eller i ett återvinningsrum.

Vi ser fram emot ett givande samarbete med befintliga och nya kunder.

Så här får ni sorteringen att fungera

Kontakta oss

arrow-right