Matavfall blir biogas

Vi är stolta och glada över att vi producerar biogas av det matavfall som samlas in i regionen.

Av en påse matavfall kan vi göra biogas som räcker i 4 km för en vanlig personbil. Av det som blir över efter produktionen av biogas tillverkar vi biogödsel till de ekologiska jordbruken i regionen.

När du sorterar ditt matavfall är du med och bidrar till att nå målet om en fossilfri region. Tillsammans bidrar vi till en renare luft åt oss själva och för en värld som räcker längre.

GA_Flodesschema_MILJOGALAN_161020_Korr3

Du är viktig!

För att biogasanläggningen ska kunna ta emot ditt matavfall är det viktigt att du bara lägger matavfall i det bruna kärlet och att du bara använder den bruna papperspåsen som vi har tagit fram. Bioplastpåsar kan inte användas, då de inte kan brytas ned i den snabba processen i vår biogasanläggning.

Kompostpåse och hållare frilagd

FRÅGOR & SVAR
Vad tjänar jag på att sortera ut mitt matavfall?

För att främja en bra miljö är de mest miljövänliga abonnemangen billigast. Genom att sortera ut ditt matavfall sänker du dina avfallskostnader med ca. 50%, jämfört med ett abonnemang där du inte sorterar. Du tjänar alltså pengar genom att lägga ditt matavfall i den bruna papperspåsen och sedan slänga den i det bruna kärlet.

Vad händer om jag slänger bioplast- eller plastpåsar i mitt bruna kärl?

Från och med den 31 mars 2017 rapporteras all bioplast och plast, tillsammans med andra otillåtna material (exempelvis bestick ) som en avvikelse och vi skickar ut en debitering för felsortering. Vid upprepad felsortering byts ditt abonnemang till osorterat, som är ett dyrare abonnemang. Då tillkommer också en debitering för hämtning av ditt bruna kärl.

Jag sorterar inte ut mitt matavfall idag, hur ska jag göra?

Som fastighetsägare kan du välja om du vill sortera ut matavfall eller inte. Genom att sortera ut ditt matavfall spar du mycket pengar samtidigt som du gör en stor insats för miljön. Här hittar du mer information om våra abonnemang.

Var hittar jag bruna papperspåsar?

Om du har slut på dina bruna papperspåsar för matavfall kan du hämta nya utan kostnad på våra återvinningscentraler eller på de flesta mataffärer i regionen. Bor du i hyresrätt finns de ofta i ditt soprum.

För att systemet ska fungera måste påsen stå luftigt, använd därför den tillhörande bruna påshållaren. Behöver du en ny hållare?  Välkommen in till din närmaste återvinningscentral och hämta en, gratis såklart.

Jag har ingen brun hållare, kan jag använda något annat?

För att systemet ska fungera måste påsen stå luftigt, använd därför den tillhörande bruna påshållaren. Behöver du en ny hållare? Välkommen in till din närmaste återvinningscentral och hämta en, gratis såklart.

Vad ska jag lägga i den bruna papperspåsen?
 • Kött- och fiskben
 • Äggskal
 • Frukt och grönt
 • Hushållspapper och servetter
 • Bröd och kakor
 • Kaffe och te, både pappersfilter och sump
 • Popcorn, glass och godis
 • Snittblommor
Gör så här:
 1. Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i kompostpåsen.
 2. Fyll påsen till max 3/4, så du kan rulla ihop den ordentligt.
 3. Lägg påsen för matavfall i det bruna kärlet.
Fungerar papperspåsarna lika bra som bioplastpåsar?

De bruna påsarna är slitstarka och speciellt framtagna för ändamålet. Påsen ska användas tillsammans med den bruna hållaren som ingår i ditt abonnemang för bästa effekt. Det finns också några saker du kan göra för att sorteringen ska gå så enkelt som möjligt.

 • Låt matavfallet och kaffesumpen rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen. Är det väldigt blött kan du lägga det i en sil innan.
 • Släng hushållspapper i matavfallet, det hjälper till att suga upp fukt.
 • Är matavfallet mycket blött kan du lägga en äggkartong eller hushållspapper i botten för att suga upp det värsta.
 • Fyll påsen/säcken till max 2/3 så du kan rulla ihop den ordentligt.
 • Låt påsen stå luftigt, blir det tätt kan det bli blött och påsen kan gå sönder. I vanliga hushåll finns en tillhörande brun hållare till papperspåsen som gör att det blir luftigt och funktionen.
 • Lägg inte den bruna papperspåsen i en plastpåse innan du slänger den i kärlet. Använd hellre en extra papperspåse.
Vad finns det för sorteringslösningar för matavfall?

För de privata hushållen finns idag en brun, speciellt framtagen hållare som ingår i ditt abonnemang och som hämtas ut gratis på våra återvinningscentraler.  På vissa affärer kan du också köpa en ventilerad behållare som passar in i olika sorteringsmöbler.
Töm påsematavfallspåse

Verksamheter

För större verksamheter med mycket matavfall finns flera olika lösningar, de hittar du här.

Kommer det att lukta illa?

Påsen andas och släpper igenom fukt. Så länge den står luftig i den rekommenderade hållaren och du byter påse med jämna mellanrum kommer den inte att lukta.

Gästrike Ekogas AB

Gästrike Ekogas AB tar hand om allt utsorterat matavfall i regionen. Bolaget producerar och säljer idag fordonsgas till busstrafik, taxi, företag och privatpersoner, men även högkvalitativt biogödsel till de lokala bönderna. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Genom att producera biogas lokalt kan energin som finns i ditt matavfall tillvaratas på ett klimatsmart sätt. Det bidrar även till en minskad användning av fossila fordonsbränslen och utsläpp av koldioxid, tungmetaller, kväve, sot och svaveloxid. Den nya anläggningen möjliggör en större produktion av biogas och fler fordon kommer att kunna ta sig fram på ett miljövänligare sätt i framtiden.

Resterna från produktionen av biogas används i en fortsatt produktion av biogödsel som i sin tur ska minska behovet av konstgödsel, något som kräver stora energimängder vid framställningen.

Besök gärna Ekogas hemsida för mer information om biogasproduktionen.

FRÅGOR & SVAR
Vad händer om bioplastpåsar eller plastpåsar hamnar i biogasprocessen?

Vanlig plast kan inte brytas ner i biogasprocessen och förstör därmed kvalitén på matavfallet som samlas in.  Även bioplastpåsen skapar problem i rötningskammaren då den inte kan brytas ner i den takt som krävs. I värsta fall kan processen behöva avbrytas om det samlas för mycket plast i rötningskammaren. Ett sådant driftstopp skulle medföra stora kostnader som i slutändan drabbar  våra kunder. Det är därför viktigt att sorteringen blir rätt redan från början. Vi vill heller inte riskera att små plastpartiklar ska hamna i våra jordbruk.

Hur går biogasprocessen till?

1. Du sorterar ditt matavfall i den bruna papperspåsen och lägger i det bruna kärlet.
2. Vår chaufför kommer och tömmer kärlet, för att sedan åka med matavfallet till Gästrike Ekogas biogasanläggning i Forsbacka.
3. Matavfallet genomgår där en rötningsprocess. I rötningskammaren hålls en temperatur på 55 grader och mikroorganismer bryter ner matavfallet och producerar gas.
4. Efter 22-27 dygn är processen klar och den biogasen som producerats från rötningskammaren kallas då rågas. Den innehåller 50-65 % metan.
5. För att gasen ska kunna användas som fordonsgas måste halten metan vara minst 97 %. Rågasen måste därför genomgå en speciell process där man ”tvättar” bort koldioxid och andra föroreningar. Biogasen har nu uppgraderats till fordonsgas.
6. Biogasen körs sedan ut till pumpen i Sörby Urfjäll där bussar, sopbilar och taxi kan tanka sina biogasbilar.
7. Restprodukterna från framställningen av biogas kommer som tidigare att användas till att göra biogödsel till de lokala bönderna. Rötresten kommer att certifieras och kunna användas till ekologiskt jordbruk. Ditt matavfall kommer att ha två nyttor istället för en.

Varför är biogasen viktig?

Biogasen är jätteviktig. Genom att vi kan tanka våra bilar med biogas ersätter vi en ändlig resurs (diesel och bensin)  med en förnyelsebar resurs. Vid tillverkning av biogas används endast material som redan är i omlopp och produktionen påverkar därför inte miljön på samma sätt som tillverkning av annat bränsle. Fordon som drivs av fordonsgas ger upp till 80% mindre utsläpp än andra bränslefordon.