För närvarande har vi inga anpassningar i vår verksamhet på grund av Covid-19 men följer händelseutvecklingen noga och anpassar vår verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer.