Hantera asbest?

När du hanterar asbest är det viktigt att du tänker på säkerheten både innan du åker och när du kommer till återvinningscentralen för att lämna in det. Dammet från material som innehåller asbest är direkt farligt att andas in och du bör därför inte utsätta dig själv eller andra för onödiga risker.

Det finns några viktiga saker att tänka på innan du åker till återvinningscentralen.

FRÅGOR & SVAR
Var kan asbest förekomma?

I bostadshus kan asbest finnas i:

 • Rörisolering
 • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • Ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat
 • Asbestcementskivor (eternitskivor) på tak, fasade och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp.
 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • Fönsterkitt
 • Gasspisar: Strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • Plastmattor och golvplattor
 • Kakelfix och fog
 • Golvbeläggningar
 • Mattlim

Läs mer om asbest och hur du hanterar avfall innehållande asbest på ett säkert sätt på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vad ska jag tänka på hemma, innan jag åker till återvinningscentralen?
 • Plasta in och förslut påsen ordentligt INNAN du kommer till återvinningscentralen. Tejpa gärna ihop påsen två gånger och var noga med att se till att emballaget håller även när du kastar in det i containern. Annars riskerar du att exponera både personal och andra besökare  på återvinningscentralen för dammet.
 • Asbest är tungt och luckorna på containern är inte så stor, så tänk gärna på att paketera mindre material i fler påsar.
 • Märk upp påsen tydligt med “Asbest”.
 • Har du stora mängder eller stora bitar som ska slängas är det bäst om du åker direkt till soptippen i Forsbacka. På våra återvinningscentraler har vi inte möjlighet att ta emot detta.  Större bitar (ca. 3 meter) går inte in i containern, och att bryta sönder dem på plats är inte tillåtet på grund av säkerhetsskäl.
Foto: Hans Alm. Bildrättigheter: Arbetsmiljöverket.

Foto: Hans Alm, Arbetsmiljöverket.

Hur vet jag om ett material innehåller asbest?

Är du osäker kan du skicka det till analys. Läs mer om det på arbetsmiljöverkets hemsida.

Vad ska jag tänka på när jag kommer till återvinningscentralen?
 • Behållaren för asbest är låst. Ta kontakt med personal när du kommer till återvinningscentralen.
 • Du som besökare ansvarar för att lasta i materialet i containern.
 • Av säkerhetsskäl får endast väl paketerat material läggas i containern.
 • Bryt aldrig sönder material som innehåller asbest inne på återvinningscentralen. Det medför en säkerhetsrisk för både personal och andra besökare.

  Hantering av asbest. Foto: Hans Alm. Bildrättigheter: Arbetsmiljöverket.

  Foto: Hans Alm, Arbetsmiljöverket.

 

Hantering av asbest. Foto: Hans Alm. Bildrättigheter: Arbetsmiljöverket.

Foto: Hans Alm, Arbetsmiljöverket.