Gästrike återvinnare håller rent på skräpplockardagarna

I samband med Vi håller rent-dagarna denna vecka passade personalen på Gästrike återvinnare på att plocka skräp i omgivningarna runt återvinningscentralen på Utmarksvägen 16 i Gävle.

Varje vår deltar Gävle kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. I år har totalt 9148 personer anmält sig mot förra årets 7444.

Även på Gästrike återvinnare passade man på att samla ihop skräp i omgivningarna runt Utmarksvägen 16. Bland de plockande fanns Håll Gävle rents projektledare Michael Wagner och Gästrike återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund.

Vi vill också visa att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. Det försvinner inte av sig själv, säger Gästrike återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund.

Gästrike återvinnare är tillsammans med Samhällsbyggnad Gävle, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Centrumsamverkan, Utbildning Gävle och Kultur och fritid Gävle beställare av ett projekt för att minska nedskräpningen i Gävle.

Läs mer om projektet på Håll Gävle rents hemsida

Läs mer om Vi håller rent dagarna på Håll Sverige rents hemsida

Thomas Nylund och Michael Wagner

Michael Wagner, projektledare för nedskräpningsprojektet i Gävle och Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare plockar skräp i vårsolen.