Förseningar i slamtömning

Just nu har vi förseningar i slamtömningen och prioriterar därför budningar och akuta tömningar tills vi är ikapp.

Den schemalagda tömningen är väl tilltagen och det finns i normala fall ingen anledning till oro om slamtömningen sker upp till 4 veckor senare än schemalagd tid. Vår personal gör allt de kan för att arbeta ikapp och prioriterar budningar och akuta tömningar och löser självklart även andra eventuella problem på en gång. Vi beräknar kunna utföra slamtömningar enligt ordinarie schema igen från och med vecka 40.

Till dess håller vi hemsidan uppdaterad med den senaste informationen och tackar för din förståelse.