Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close
Sopbil på väg mot två sopkärl på vintern

Försenad sophämtning på grund av halka

Det råder stora problem med halka vilket påverkar sophämtningen i flera områden just nu. Våra chaufförer arbetar för att tömma så många kärl som möjligt, men kan av säkerhetsskäl inte köra på vägar där halkan är för besvärlig. Om du inte fått dina kärl tömda, låt dem stå kvar så gör vi ett nytt försök vid ett annat tillfälle.

 

Därför är det svårare för våra sopbilar att tömma sopor under vintertid

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall vintertid behöver kärlen stå lättillgängliga och att snöröjning och halkbekämpning sköts för att sopbilen och chauffören kan ta sig fram.
Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka göra att sopbilen får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram. Ibland ifrågasätts varför sopbilen kör fast när personbilar själva tar sig fram utan problem. Här förklarar vi varför det är så:

Sopbilen är tung
En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida så går det inte att få stopp på den. En sopbil väger betydligt mer än personbilar och även lastbilar.

Säkerheten

Våra chaufförer gör sitt yttersta under vintern för att ni ska få era sopor tömda. Chaufförerna har också ansvaret och rättigheten att bedöma om vägen anses farbar. Det kan handla om andras, sin egen eller fordonets säkerhet som en bedömning görs.

Varma däck smälter snön
Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärlen så smälter snön under däcken. Då kan det bli svårigheter att ta sig därifrån.

Svårt att komma loss
Som de flesta bilförare upplevt kan det vara svårigheter att ta sig loss med bil när det är moddigt, spårigt, halt eller dåligt plogat. Eftersom sopbilar stannar vid varje sopkärl ökar denna risk avsevärt. Utöver detta kan sopbilen behöva hålla sig lite längre till höger på vägen för att nå kärlen.

Kontakta oss

arrow-right