Bra utformade återvinningsrum är nyckeln till en bra miljö.

Bra avfallsutrymmen och hämtningsplatser inbjuder till att avfallet sorteras och hanteras rätt. När insamlingen går snabbt och enkelt leder det på sikt till billigare insamling och bättre effekt på miljön. Det underlättar också det tunga arbetet med insamling och minskar risken att våra sophämtare skadas.

Vi hjälper till med rådgivning och tips för er som ansvarar för återvinningsrum. Vi har även tagit fram en handbok framtagen för er som är fastighetsägare eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening med tips och råd om vad man bör tänka på när man utformar hämtställen, både utanför fastigheter och i miljörum eller soprum. Ladda ner den här eller ring vår kundtjänst så mailar vi eller skickar handboken till er.

I Handbok för avfallsutrymmen får du praktiska tips om avfallshantering.

FRÅGOR & SVAR
Behöver ni informationsblad till återvinningsrum?

A4-bladet Så här sorterar du hemma är bra både till att dela ut till boende i fastigheten och att sätta upp i miljörum. Den finns översatt till 17 olika språk för att alla ska få möjlighet att sortera miljömässigt.

För utskrift

Behöver ni informationsblad till återvinningsrum på flera språk?

Här kan ni hämta informationsbladet på 17 olika språk.

Behöver ni skyltar till Återvinningsrum?

Vi har tagit fram särskilda skyltar som underlättar sorteringen i återvinningsrummen. Skriv gärna ut och använd i miljörummet. Skyltarna går också att köpa som klisterdekaler till ett självkostnadspris på 20:-/st.

Nedan finns samtliga skyltar för utskrift.

Matavfall
Matavfall för underjordsbehållare
Restavfall

 

Restavfall för underjordsbehållare

Förpackningar av färgat glas Förpackningar av ofärgat glas
Förpackningar av metall Förpackningar av papper
Förpackningar av hård och mjuk plast Tidningar
Kontorspapper Lysrör
Glöd- och lågenergilampor Elavfall
Trädgårdsavfall Well
 Batterier  Sekretesspapper
Hur ska kärlen i återvinningsrum placeras på bästa sätt?

Vid många fastigheter hämtar chauffören sopkärlen och drar dem till sopbilen. För att det ska fungera bra vill chauffören att sopkärlen ställs med draghandtagen ut från väggar/staket med mera. Med handtagen ut från väggen slipper chauffören tunga vändningar av sopkärlen.

återvinninngsrum

Enkelheten i sortering är en förutsättning för en värld som räcker längre

Vi erbjuder avfallslösningar och miljötjänster för företag och bostadsrättsföreningar. Vi skräddarsyr utifrån era behov.

Vi hjälper er med återvinning och hämtning av olika slags avfall:

 • Batterier, lysrör och lampor
 • Brännbart avfall
 • Förpackningar av metall, plast, papper och glas
 • Grovsopor
 • Kontorspapper
 • Metallskrot
 • Tidningar
 • Sekretess
 • Well
 • Farligt avfall

Karl

Spara

Välj ett kärl som passar just era behov

Vi erbjuder enstaka kärl eller helhetslösningar. Beroende på om ni har mer eller mindre avfall finns det möjlighet att välja mellan kärl, containrar eller komprimatorer. Men tänk på att vissa typer av avfall kan ni tjäna pengar på om de sorteras istället.

Vi lånar ut kärl och du betalar bara för tömning och eventuell destruktionsavgift beroende på typ av avfall. Tömningsfrekvensen kan ligga på schema eller bud. Kärl går även att få låsbara. Storlekarna på kärl varierar från 140 liter upp till 660 liter.

tvättbil

Rengör era kärl och ert återvinningsrum

Återvinningsrum är trevligare att besöka om de rengörs då och då. Sopsorteringen fungerar också oftast bättre om återvinningsrum och kärl är rena och fräscha.

Vi kommer gärna och tvättar era kärl på plats. Ni kan välja mellan att beställa tvätt vid enskilda tillfällen eller teckna abonnemang med återkommande kärltvätt. Den smarta tvättbilen lyfter kärlet, tömmer ur soporna i en vagga, tvättar kärlet och tömmer sedan tillbaka soporna.

Ni kan också beställa tvätt av återvinningsrum. När vi tvättar rum, golv och kärl använder vi en högtryckstvätt med varmvatten. Där det behövs rengör vi även med såpa som är fri från kemikalier.

FRÅGOR & SVAR
Vad kostar det?

Ni betalar en framkörningsavgift och en fast kostnad per kärl oavsett storlek.
Ring oss på 026 17 84 15 för beställning och prisfrågor

Varför är det bra att tvätta kärlen då och då?

Smutsiga kärl kan lukta väldigt illa och även bli en smittofälla för djur. Rena och fräscha kärl gör också att det blir både roligare och lättare att sopsortera rätt.

Skaffa ett bekvämt trädgårdsabonnemang för er BRF!

Med ett trädgårdsabonnemang behöver ni inte åka iväg med ert trädgårdsavfall till återvinningscentralen, vi kommer och hämtar det åt er!

Hämtning av trädgårdsavfall börjar vecka 15-16. Vi tömmer ditt kärl varannan vecka under perioden v 15-43 eller v 16-44. Har ni ett abonnemang sedan tidigare får ni ett brev med information om er hämtningsdag i brevlådan. Om ni inte har nåt abonnemang ännu kan ni enkelt beställa ett här.

Vad får ni lägga i kärlet?

 • Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar
 • Vissna blommor och blad från rabatter
 • Gräsklipp och löv
 • Fallfrukt och annat från köksträdgården som blivit för gammalt
FRÅGOR & SVAR
Hur beställer jag ett abonnemang?

Fyll i formuläret teckna trädgårdsabonnemang. Ni kan också kontakta vår kundtjänst på tel 020–63 00 63. Ert trädgårdskärl och en bekräftelse med era hämtningsdagar kommer i tid innan första hämtning. Er beställning gör ni så snart som möjligt.

Vad ingår i tjänsten?

Förutom 15 tömningar under perioden april till och med oktober ingår utkörning av ett 360-liters kärl. Ett 360 liters kärl är 110 cm hög, 85 cm djup och 65 cm bred.

Kan man beställa ett abonnemang fastän säsongen redan startat?

Ja, ni kan boka ett abonnemang när som helst. Bokar ni abonnemang mitt i säsongen betalar ni bara för de hämtningar som återstår.

Vad ska vi tänka på inför hämtning?

Ställ ut kärlet kvällen innan hämtning med handtaget utåt. Placeras i anslutning till ordinarie hämtställe för hushållsavfall.
Tänk på våra chaufförer och deras arbetsmiljö. Fyll inte kärlet för tungt. Har ni t ex stora mängder fallfrukt delar ni upp det på flera hämtningar.

Under vilken period pågår trädgårdshämtningarna?

Vi skickar ett brev hem i brevlådan inför säsongsstart eller när ni bokar ert abonnemang. I det brevet hittar ni er aktuella hämtningsdag, tips och information om ert abonnemang.

Vad händer sen?

Det ni lägger i kärlet för trädgårdsavfall komposteras och används vid tillverkning av ny anläggningsjord.

Var gör vi av vårt kärl under perioden när det inte är trädgårdshämtning?

Ni behåller ert kärl. Tvätta kärlet och ställ undan det i väntan på nästa säsong. Vi skickar ut ny information med era hämtningsdagar inför varje säsongsstart

Hur kan vi använda vårt eget trädgårdsavfall?

Finfördela och kompostera
Det ger jättefin och näringsrik jord att återanvända i trädgården och du slipper köpa och transportera gödsel till trädgården. Kompostera gärna tillsammans med organiskt hushållsavfall i sluten behållare. Att blanda trädgårdsavfall med matavfall gör att det blir lagom fuktigt och en bra mix i komposten som gör att nedbrytningen går snabbt. Trädgårdsavfall kan man kompostera i såväl öppen som sluten kompost.
Gräsklipp
är perfekt att lägga direkt på grönsakslanden. Det ger näring till grönsakerna och täcker dessutom marken så man slipper vattna så mycket. Håller även ogräset borta. Det är lagom att lägga på ett nytt lager på 5-10 cm lika ofta som man klipper gräsmattan.

Höstlöv
kan krattas in under buskar och häckar som skydd och näring till buskarna, eller blandas ner i komposten. Ett annat bra sätt är att klippa sönder löven med gräsklipparen så att de finfördelas. Då kan de ligga kvar på gräsmattan och bidrar till en grönare och friskare gräsmatta året efter.

Grövre trädgårdsavfall
Pinnar och ris går att bottna t ex pallkragar med innan man fyller på med jord för odling. På det sättet sparar man på mängden jord man behöver köpa samtidigt som man får ett luftigt bottenlager i odlingen. Även höstlöv är bra att grunda nya odlingar med.

Torra perenner
kan med fördel klippas ner i småbitar på våren och bara lämnas på plats i rabatten. Småbitarna blir så småningom till jord och gör att perennerna trivs och växer bättre. Det kan se skräpigt ut en kort period på våren, men det döljs snart av grönskan i rabatten.

Ogräs
från trädgården går också att kompostera, bäst fungerar det i en sluten kompost tillsammans med matavfall. För säkerhets skull kan man låta rotogräs ligga och torka i solen innan man lägger det i komposten. Man kan också bara dra upp ogräs och sen lägga det så det göms under växterna i grönsakslandet eller i rabatten, och använda det precis som gräsklippet som marktäckning och jordförbättring.

I sista hand
Elda upp grövre trädgårdsavfall på ett säkert sätt på egen tomt. Endast torrt trädgårdsavfall, torr lövved eller annat torrt biobränsle får eldas. Du får bara elda om det kan göras utan risk för att störa grannarna. Ha alltid släckutrustning till hands.

 

Hur kan vi få en miljövänlig trädgård?

Genom att använda sig utav hushåll- och trädgårdsavfall kan du bli miljösmart. Många medel har fler användningsområden än bara ett och kan enkelt hjälpa till att hålla borta både skadedjur och ogräs. Det kan dessutom bidra till en mer energisnål och miljövänlig odling.

Förebygg!
Plocka bort ogräs och skadedjur i trädgården direkt när de kommer.

Kolla växter du tar hem
och rensa dem noga innan du planterar dem.

Täck marken runt växterna
med tidningar och sedan täckbark. Det minskar ogräset, bevarar fuktigheten och skyddar jordens struktur. Puffa undan täckbarken där du vill plantera och gör hål i tidningen.

Kaffesump är ett naturligt bekämpningsmedel
som stöter bort sniglar, flugor och ogräs. Den innehåller mycket kväve, är bra för jordstrukturen och gillas av maskar.

Lägg brännässlor i vatten
några dagar så får du ett kväverikt gödselvatten. Blanda ut det med vatten så att det inte blir för starkt.

Odla egen mat
Det som odlas i den egna trädgården är den mest energisnåla mat man kan tänka sig. Arbetet sker med handkraft och kräver därför inga fossila bränslen och odlar man utan konstgödsel och bekämpningsmedel minskar energianvändningen ytterligare. Att grodda frön, bönor och säd är också ett mycket energivänligt alternativ.

Välj miljömärkt
när du köper möbler och odlingsbänkar, som skandinaviskt eller FSC- märkt trä.

 

Hur får vi en biologisk mångfald i vår trädgård?

Gör trädgården populär för fåglar, bin och andra insekter. De håller skadedjuren i balans och pollinerar dina växter. Ta hjälp av växtlighet och djurliv för att skapa en grönskande och livfull trädgård.

Hur håller vi skadedjur borta?

Inspirera dig av naturen!
Varva öppna ytor som gräsmattan med lummiga buskage där småfåglarna trivs, gärna träd/buskar med bär (rönnbär, nypon). Börja tidigt att mata dem så finns de på plats när de första larverna kommer.

Sätt upp fågelholkar och skapa vattenområden
En vattenspegel i form av fågelbad är jättebra. Både bin och fåglar behöver tillgång till vatten när värmen kommer.

Spar brännässlor
i ett hörn av trädgården. De är mat och bostad åt vackra fjärilslarver.

Städa inte för mycket i trädgården
Växtrester, gräsklipp och löv som ligger kvar blir näring och skyddar insekter.

Få ladusvalan att trivas
Får du ladusvalan att trivas äter en familj ca 1 miljon insekter.

Sätt upp några fladdermusholkar
så har du en insektsjägare på plats. Upp till 7000 mygg kan en hona äta per natt!

Odla kryddväxter
Om du odlar kryddväxter som timjan, mynta och lavendel får du garanterat humlor och bin att trivas.

Spar en rishög till igelkottarna
I en sparad rishög, i buskage och lövhögar kan igelkottarna ta skydd. Den är en riktig storätare av insekter.

Kryddväxter och blomrabatter till fjärilarna
Fjärilar uppskattar kryddväxter och blomrabatter. Till och med maskrosor och brännässlor är livskraft för dem.

Paddor och grodor äter maskar, sniglar och myror
I skuggan i en mindre skött vrå trivs paddor och grodor som tackar dig genom att äta maskar, sniglar och myror. Sätter du lite lågbelysning så fångar de även myggor och nattfjärilar.

 

 

För kontakt och rådgivning

Våra rådgivare har lång erfarenhet av att finna lösningar som passar för just er bostadsrättsförening. Ring oss gärna så pratar vi om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt!

Kundservice
Tel: 020-63 00 63
Mail: info@gastrikeatervinnare.se

Säljare
Tomas Östberg
Tel: 026-17 29 21
Mail: thomas.ostberg@gastrikeatervinnare.se