Våra tjänster för brf:er och flerbostäder

 

Bra avfallsutrymmen och hämtningsplatser inbjuder till att avfallet sorteras och hanteras rätt. När insamlingen går snabbt och enkelt leder det på sikt till billigare insamling och bättre effekt på miljön. Det underlättar också det tunga arbetet med insamling och minskar risken att våra sophämtare skadas.

För dig som är fastighetsägare i ett bostadsbolag eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening eller samfällighet har vi sammanställt informationsblad, skyltar och checklistor vid utformning av hämtställen, både utanför fastigheter och i återvinningsrum. Kontakta oss gärna för rådgivning och tips!

 

Digitalt nyhetsbrev

För dig som vill ha löpande information, tips och råd kan du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Anmälan till digitala nyhetsbrev
SKYLTAR OCH INFORMATIONSBLAD
Informationsblad om vad som ska sorteras var

A4-bladet Så här sorterar du hemma är bra både till att dela ut till boende i fastigheten och att sätta upp i återvinningsrummet. Den finns även översatt till andra språk för att alla ska få möjlighet att sortera miljömässigt. Dela med fördel ut bladet på aktuellt språk ihop med svensk version.

Här är en länk till sidan där alla finns samlade

Skyltar som berättar vad som ska ligga i vilket kärl

Vi har tagit fram särskilda skyltar som underlättar sorteringen i återvinningsrummen. Skriv gärna ut och använd i miljörummet. Skyltarna går också att köpa som klisterdekaler till ett självkostnadspris på 20:-/st.

Nedan finns samtliga skyltar för utskrift.

Matavfall

 

Matavfall för underjordsbehållare

Restavfall

 

Restavfall för underjordsbehållare

Förpackningar av färgat glas Förpackningar av ofärgat glas
Förpackningar av metall Förpackningar av papper
Förpackningar av hård och mjuk plast Tidningar
Kontorspapper Lysrör
Glöd- och lågenergilampor Elavfall
Trädgårdsavfall Well
 Batterier  Sekretesspapper
Textilier
Skylt - Grovavfall i återvinningsrummet

Om ni har problem med grovavfall i återvinningsrummet kan det vara bra att uppmärksamma om problemet med hjälp av en skylt.

Skylt “Grovavfall i återvinningsrummet” (pdf)

Skylt - Platta till förpackningarna

Om ni har problem med skrymmande förpackningar som skulle ta mindre plats om de plattades till kan det vara bra att uppmärksamma om problemet med hjälp av en skylt.

Skylt “Platta till förpackningarna” (pdf)

Skylt - Ingen plast runt matavfallet

Om ni har problem med plastpåsar bland matavfallet kan det vara bra att uppmärksamma om problemet med hjälp av en skylt.

Skylt “Ingen plast runt matavfallet” (pdf)

Informationsblad till boende som får en hållare för matavfallspåsar

Alla boende som får en hållare för matavfallspåsar bör även få nedanstående informationsblad som berättar hur hållaren ska användas och får sorteringen av matavfall att fungera och vad som är okej att slänga bland matavfallet.

Informationsblad till boende som får en hållare för matavfallspåsar (pdf)

CHECKLISTOR
Så här placeras kärlen i återvinningsrummet på bästa sätt

Vid många fastigheter hämtar chauffören sopkärlen och drar dem till sopbilen. För att det ska fungera bra vill chauffören att sopkärlen ställs med draghandtagen ut från väggar/staket med mera. Med handtagen ut från väggen slipper chauffören tunga vändningar av sopkärlen.

Handledning vid införandet av underjordsbehållare

Syftet med nedanstående handledning är att vara ett stöd för fastighetsägare i planeringen vid införandet av underjordsbehållare så att det överensstämmer med:

 • Hushållens beteende
 • Tömning, teknik
 • Ekonomi
 • Trafik
 • Säkerhet

Avstämningar med Gästrike återvinnare behöver också ske under arbetets gång.

Till handledning för införande av underjordsbehållare för avfall (pdf)

Checklista i arbetet med att öka sorteringen i flerbostadshus

För att ställa om beteenden för att öka sorteringen i flerbostadshus behöver man göra ett större arbete. Det räcker inte att informera. Den här checklistan är ett stöd för att åstadkomma förändrat beteende hos hyresgäster.

Fastighetsägaren bör med fördel gå igenom checklistan tillsammans med Gästrike återvinnare.

Till Checklista för ökad sortering i flerbostadshus (pdf)

Checklista för fungerande arbetsmiljö i återvinningsrummet

För att få till en god ordning och en trygg och säker arbetsmiljö för chaufförer och boende runt och i sitt återvinningsrum finns det några principer att tänka på. Den här checklistan är ett stöd för att åstadkomma en god ordning och möjliggöra en god arbetsmiljö i ”våra” avfallsutrymmen. Vid ny- och ombyggnation hänvisar Gästrike återvinnare till Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” som tydligt går igenom lagar, föreskrifter och rekommendationer att beakta

Gå igenom checklistan tillsammans i BRF:er eller fastighetsbolag.

Till Checklista för fungerande arbetsmiljö i återvinningsrummet (pdf)

Underlag för mätningar vid arbete med att öka sorteringen

Nedanstående underlag kan användas för att registrera fyllnadsgraden i kärl före och efter att man har arbetat med åtgärder för att öka sorteringen bland de boende.

Till dokument vid mätningar av “Fyllnadsgrad i kärl för förpackningar” (pdf)

Till dokument vid mätningar av “Fyllnadsgrad i kärl för mat- och restavfall” (pdf)

sorteringslådor farligt avfall

Enkelheten i sortering är en förutsättning för en värld som räcker längre

Vi erbjuder avfallslösningar och miljötjänster för företag och bostadsrättsföreningar. Vi skräddarsyr utifrån era behov och hjälper er med återvinning och hämtning av olika slags avfall:

 • Batterier, lysrör och lampor
 • Brännbart avfall
 • Förpackningar av metall, plast, papper och glas
 • Grovsopor
 • Kontorspapper
 • Metallskrot
 • Tidningar
 • Sekretess
 • Well
 • Farligt avfall

inne i återvinningsrummetinne i återvinningsrummetinne i återvinningsrummetSpara

Välj ett kärl som passar just era behov

Vi erbjuder enstaka kärl eller helhetslösningar. Beroende på om ni har mer eller mindre avfall finns det möjlighet att välja mellan kärl, containrar eller komprimatorer. Men tänk på att vissa typer av avfall kan ni tjäna pengar på om de sorteras istället. Vi lånar ut kärl och du betalar bara för tömning och eventuell destruktionsavgift beroende på typ av avfall. Tömningsfrekvensen kan ligga på schema eller bud. Kärl går även att få låsbara. Storlekarna på kärl varierar från 140 liter upp till 660 liter.

Rengör era kärl och ert återvinningsrum

Återvinningsrum är trevligare att besöka om de rengörs då och då. Sopsorteringen fungerar också oftast bättre om återvinningsrum och kärl är rena och fräscha. Vi kommer gärna och tvättar era kärl på plats. Ni kan välja mellan att beställa tvätt vid enskilda tillfällen eller teckna abonnemang med återkommande kärltvätt. Den smarta tvättbilen lyfter kärlet, tömmer ur soporna i en vagga, tvättar kärlet och tömmer sedan tillbaka soporna.

Ni kan också beställa tvätt av återvinningsrum. När vi tvättar rum, golv och kärl använder vi en högtryckstvätt med varmvatten. Där det behövs rengör vi även med såpa som är fri från kemikalier.

FRÅGOR & SVAR
Vad kostar det?

Ni betalar en framkörningsavgift och en fast kostnad per kärl oavsett storlek.
Ring oss på 026 17 84 15 för beställning och prisfrågor

Varför är det bra att tvätta kärlen då och då?

Smutsiga kärl kan lukta väldigt illa och även bli en smittofälla för djur. Rena och fräscha kärl gör också att det blir både roligare och lättare att sopsortera rätt.

container för trädgårdsavfall

Hyr en container för trädgårdsavfall!

Då behöver ni inte åka iväg med trädgårdsavfallet till återvinningscentralen, vi kommer och hämtar det åt er! I perioder kan det bli mycket kvistar och ris från beskärning av träd och buskar. Hyr en container för trädgårdsavfall och ha den stående under trädgårdssäsongen. Förutom att det underlättar för de boende minskar det också risken att det hamnar ute i naturen. Vi har containrar i flera storlekar och utifrån olika behov. Täckta, öppna eller nedsänkta med möjlighet att stänga och låsa beroende på behov.

Det här får ni lägga i containern

 • Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar
 • Vissna blommor och blad från rabatter
 • Gräsklipp och löv
 • Fallfrukt och annat från köksträdgården som blivit för gammalt
FRÅGOR & SVAR
Vad händer sen?

Trädgårdsavfallet körs till biogasanläggningen i Forsbacka där det flisas ner och används i produktionen av biogas och biogödsel.

Hur kan vi använda vårt eget trädgårdsavfall?

Finfördela och kompostera
Det ger jättefin och näringsrik jord att återanvända i trädgården och du slipper köpa och transportera gödsel till trädgården. Kompostera gärna tillsammans med organiskt hushållsavfall i sluten behållare. Att blanda trädgårdsavfall med matavfall gör att det blir lagom fuktigt och en bra mix i komposten som gör att nedbrytningen går snabbt. Trädgårdsavfall kan man kompostera i såväl öppen som sluten kompost.
Gräsklipp
är perfekt att lägga direkt på grönsakslanden. Det ger näring till grönsakerna och täcker dessutom marken så man slipper vattna så mycket. Håller även ogräset borta. Det är lagom att lägga på ett nytt lager på 5-10 cm lika ofta som man klipper gräsmattan.

Höstlöv
kan krattas in under buskar och häckar som skydd och näring till buskarna, eller blandas ner i komposten. Ett annat bra sätt är att klippa sönder löven med gräsklipparen så att de finfördelas. Då kan de ligga kvar på gräsmattan och bidrar till en grönare och friskare gräsmatta året efter.

Grövre trädgårdsavfall
Pinnar och ris går att bottna t ex pallkragar med innan man fyller på med jord för odling. På det sättet sparar man på mängden jord man behöver köpa samtidigt som man får ett luftigt bottenlager i odlingen. Även höstlöv är bra att grunda nya odlingar med.

Torra perenner
kan med fördel klippas ner i småbitar på våren och bara lämnas på plats i rabatten. Småbitarna blir så småningom till jord och gör att perennerna trivs och växer bättre. Det kan se skräpigt ut en kort period på våren, men det döljs snart av grönskan i rabatten.

Ogräs
från trädgården går också att kompostera, bäst fungerar det i en sluten kompost tillsammans med matavfall. För säkerhets skull kan man låta rotogräs ligga och torka i solen innan man lägger det i komposten. Man kan också bara dra upp ogräs och sen lägga det så det göms under växterna i grönsakslandet eller i rabatten, och använda det precis som gräsklippet som marktäckning och jordförbättring.

I sista hand
Elda upp grövre trädgårdsavfall på ett säkert sätt på egen tomt. Endast torrt trädgårdsavfall, torr lövved eller annat torrt biobränsle får eldas. Du får bara elda om det kan göras utan risk för att störa grannarna. Ha alltid släckutrustning till hands.

 

Hur kan vi få en miljövänlig trädgård?

Genom att använda sig utav hushåll- och trädgårdsavfall kan du bli miljösmart. Många medel har fler användningsområden än bara ett och kan enkelt hjälpa till att hålla borta både skadedjur och ogräs. Det kan dessutom bidra till en mer energisnål och miljövänlig odling.

Förebygg!
Plocka bort ogräs och skadedjur i trädgården direkt när de kommer.

Kolla växter du tar hem
och rensa dem noga innan du planterar dem.

Täck marken runt växterna
med tidningar och sedan täckbark. Det minskar ogräset, bevarar fuktigheten och skyddar jordens struktur. Puffa undan täckbarken där du vill plantera och gör hål i tidningen.

Kaffesump är ett naturligt bekämpningsmedel
som stöter bort sniglar, flugor och ogräs. Den innehåller mycket kväve, är bra för jordstrukturen och gillas av maskar.

Lägg brännässlor i vatten
några dagar så får du ett kväverikt gödselvatten. Blanda ut det med vatten så att det inte blir för starkt.

Odla egen mat
Det som odlas i den egna trädgården är den mest energisnåla mat man kan tänka sig. Arbetet sker med handkraft och kräver därför inga fossila bränslen och odlar man utan konstgödsel och bekämpningsmedel minskar energianvändningen ytterligare. Att grodda frön, bönor och säd är också ett mycket energivänligt alternativ.

Välj miljömärkt
när du köper möbler och odlingsbänkar, som skandinaviskt eller FSC- märkt trä.

 

Hur får vi biologisk mångfald i trädgården?

Gör trädgården populär för fåglar, bin och andra insekter. De håller skadedjuren i balans och pollinerar dina växter. Ta hjälp av växtlighet och djurliv för att skapa en grönskande och livfull trädgård.

Hur håller vi skadedjur borta?

Inspirera dig av naturen!
Varva öppna ytor som gräsmattan med lummiga buskage där småfåglarna trivs, gärna träd/buskar med bär (rönnbär, nypon). Börja tidigt att mata dem så finns de på plats när de första larverna kommer.

Sätt upp fågelholkar och skapa vattenområden
En vattenspegel i form av fågelbad är jättebra. Både bin och fåglar behöver tillgång till vatten när värmen kommer.

Spar brännässlor
i ett hörn av trädgården. De är mat och bostad åt vackra fjärilslarver.

Städa inte för mycket i trädgården
Växtrester, gräsklipp och löv som ligger kvar blir näring och skyddar insekter.

Få ladusvalan att trivas
Får du ladusvalan att trivas äter en familj ca 1 miljon insekter.

Sätt upp några fladdermusholkar
så har du en insektsjägare på plats. Upp till 7000 mygg kan en hona äta per natt!

Odla kryddväxter
Om du odlar kryddväxter som timjan, mynta och lavendel får du garanterat humlor och bin att trivas.

Spar en rishög till igelkottarna
I en sparad rishög, i buskage och lövhögar kan igelkottarna ta skydd. Den är en riktig storätare av insekter.

Kryddväxter och blomrabatter till fjärilarna
Fjärilar uppskattar kryddväxter och blomrabatter. Till och med maskrosor och brännässlor är livskraft för dem.

Paddor och grodor äter maskar, sniglar och myror
I skuggan i en mindre skött vrå trivs paddor och grodor som tackar dig genom att äta maskar, sniglar och myror. Sätter du lite lågbelysning så fångar de även myggor och nattfjärilar.

 

 

Servicemanager

Håll koll på nya förordningen om Fastighetsnära insamling

I nedanstående frågor och svar hittar du den senaste informationen kring utredningen om fastighetsnära insamling av förpackningar. Följ utvecklingen genom att registrera dig för våra digitala nyhetsbrev inriktad mot bostadsrättsföreningar, samfälligheter och bostadsbolag i formuläret nedan.

Anmälan till digitala nyhetsbrev
FRÅGOR & SVAR
Vad innebär den nya förordningen om Fastighetsnära insamling?

 

För att underlätta för hushållen och bidra till ökad återvinning har regeringen beslutat om förändringar i producentansvaret*. Det innebär att alla fastigheter ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2025. Enbart de med tillstånd får samla in (TIS**). Hur själva insamlingssystemet med olika kärl kommer se ut i vår region är fortfarande under utredning. Vi på Gästrike återvinnare kommer ge våra synpunkter och input på hur det ska se ut, men det är inte upp till oss att bestämma.

De här tjänsterna påverkas inte av den nya förordningen

 • Hämtning av matavfall
 • Hämtning av restavfall
 • Lämna grovavfall och farligt avfall på våra 12 återvinningscentraler
 • Från och med årsskiftet 21/22 avskaffas producentansvaret för returpapper för att istället ingå i det kommunala avfallet. Det innebär att kommunerna i landet inklusive Gästrike återvinnare ska se till att tidningar och returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Konsumenterna kommer inte påverkas utan fortsätter lämna sina tidningar och returpapper vid återvinningsstationen, på återvinningscentralen eller i sitt återvinningsrum.

 

* Producenterna (Förpackningsinsamlingen, FTIAB, i vår region) ansvarar för insamling av förpackningar. .

** TIS står för Tillståndspliktigt insamlingssystem och kan på ett förenklat sätt förklaras som de producentorganisationer som får tillstånd av Naturvårdsverket* att samla in förpackningar (och tidningar). Vilken producentorganisation som får tillstånd att samla in förpackningar (och tidningar) i Gästrike återvinnares region ska Naturvårdsverket? ha beslutat om (datum?).

https://www.ftiab.se/2764.html.

 

 

Vilket insamlingssystem kommer vi ha i vår region?

Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. TIS avgör vilket insamlingssystem vi ska ha i vår region och är inte upp till Gästrike återvinnare att bestämma. Det är fortfarande under utredning. Vi på Gästrike återvinnare kommer ge våra synpunkter och input på hur det ska se ut, men det är inte upp till oss att bestämma. Vad gäller insamling av tidningar pågår en utredning om att det ska bli avfall med kommunalt ansvar.

Hur kan det påverka flerbostäder och samfälligheter?

Om du redan idag är kund hos oss för hämtning av förpackningar så blir det inga större förändringar, förutom att ni kommer behöva skriva ett nytt avtal med oss. Vi har ett väl utbyggt system för fastighetsnära insamling av förpackningar hos kunder som bor i flerbostadshus och kommer fortsätta med den tjänsten även när den nya förordningen börjar gälla.

Om du inte är kund idag så är du välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er med återvinning och andra miljötjänster.

Har ni inte fastighetsnära insamling av förpackningar kan ni behöva förbereda hämtningsplatser/återvinningsrum för dessa fraktioner.

Vi på Gästrike återvinnare kommer gå ut med ett erbjudande om att skriva avtal med oss så snart utredningen är klar och förutsatt att vår ansökan om att vara entreprenör åt TIS går igenom.

 

Hur kan jag hålla mig uppdaterad?

Det vi rekommenderar dig att göra just nu är att följa utvecklingen kring den nya förordningen här på vår hemsida. Du kan också registrera dig för våra digitala nyhetsbrev inriktad mot bostadsrättsföreningar, samfälligheter och bostadsbolag i formuläret här.

Bra information finns också att hitta på följande hemsidor:

Vad menas med producentansvaret?

Den som tillverkar och säljer en förpackning har ansvar för att dessa samlas in och återvinns.

Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om det.

 

 

Vad är TIS?

TIS står för Tillståndspliktigt insamlingssystem och kan på ett förenklat sätt förklaras som de producentorganisationer som får tillstånd av Naturvårdsverket* att samla in förpackningar. Vilken producentorganisation som får tillstånd att samla in förpackningar i Gästrike återvinnares region beslutar Naturvårdsverket om.

*Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet kring systemet.

När börjar den nya förordningen gälla?

 

Ursprungligen skulle den nya förordningen ha trätt ikraft vid årsskiftet 2020/2021. Regeringen har meddelat att den senareläggs och gått ut med ett nytt besked om att den ska börja gälla från 1 januari 2023.  Det innebär att nuvarande insamlingssystem av förpackningar kommer att fortsätta fram till dess. Regeringen ser nu över och förtydligar reglerna i den nya förordningen.

Klicka på den här länken för att läsa mer om detta på Avfall Sveriges hemsida.

Vad innebär det att tidningar och returpapper blir kommunalt avfall vid årsskiftet 21/22?

Från och med årsskiftet 21/22 avskaffas producentansvaret för returpapper för att istället ingå i det kommunala avfallet. Det innebär att kommunerna i landet inklusive Gästrike återvinnare ska se till att tidningar och returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Konsumenterna kommer inte påverkas utan fortsätter lämna sina tidningar och returpapper vid återvinningsstationen, på återvinningscentralen eller i sitt återvinningsrum.

För kontakt och rådgivning

Våra rådgivare har lång erfarenhet av att finna lösningar som passar för just er bostadsrättsförening. Ring oss gärna så pratar vi om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt!

Kundservice
Tel: 020-63 00 63
E-post: info@gastrikeatervinnare.se

Säljare
Tomas Östberg
Tel: 026-17 29 21
E-post: thomas.ostberg@gastrikeatervinnare.se

Thomas Bäck
Tel: 026-17 29 33
E-post: thomas.back@gastrikeatervinnare.se