Våra företagstjänster

 

Hyra av container

Vi har allt från helhetslösningar för byggföretaget, kontoret eller bostadsrättsföreningar. En container passar bra att hyra när du vill bli av med byggavfall, well, trä, metallskrot och övriga grovsopor och produktionsspill på ett smidigt sätt. Men tänk på att vissa typer av avfall kan du tjäna pengar på.

Det finns olika typer av containrar i storleken 4–35 m³. En del har helt täckt tak, andra har nättak och några är utan tak. Alla täckta containrar går att låsa.

När du hyr en container betalar du för utkörning, intagning, tömning, hyra och en eventuell behandlingskostnad beroende på avfallsslag. Faktorer som påverkar priset är var den ska stå, hur länge, vilken container du vill ha och vad du ska lägga i den.

FRÅGOR & SVAR
Vad ska jag tänka på när jag väljer container?
 • till tegel och sten behövs oftast en container som är 22 m³
 • maxlasten är fem ton för en container 10-12 m³
 • inte lasta högre än kanten på containern
 • farligt avfall och elektronik får inte lämnas med blandade grovsopor
 • beställa hämtning

Hyra eller köp av komprimatorer

Vid stora mängder avfall är det bra att komprimera avfallet. Det blir på så sätt mindre volymer och färre transporter, vilket är en stor fördel för miljön.

Du kan antingen köpa eller hyra komprimatorer av oss. Vi hjälper dig med båda alternativen. Kontakta våra säljare för att få en så rätt och effektiv hantering som möjligt.

Kärl för återvinning som passar just era behov

Vi erbjuder enstaka kärl eller helhetslösningar för företag och verksamheter. Beroende på om du har mer eller mindre avfall finns det möjlighet att välja mellan kärl, containrar eller komprimatorer. Men tänk på att vissa typer av avfall kan du tjäna pengar på om de sorteras istället.

Vi lånar ut kärl och du betalar bara för tömning och eventuell destruktionsavgift beroende på typ av avfall. Tömningsfrekvensen kan ligga på schema eller bud. Kärl går även att få låsbara. Storlekarna på kärl varierar från 140 liter upp till 660 liter.

Grovsopor

En tjänst för företag som behöver hjälp med både hämtning och sortering av grovsopor. Vi hämtar och sorterar dina grovsopor i lösvikt upp till 5 m³ inom två veckor efter beställning. Du behöver endast ställa grovsoporna vid fastighetsgränsen på en framkomlig plats för vår lastbil.

 

Vad är grovsopor?

Grovsopor är skrymmande avfall från hushåll som exempelvis kasserade möbler, kläder, skidor, leksaker, husgeråd, mattor, cyklar, pulkor och emballage.

 

Grovsopor får inte innehålla farligt avfall

Exempel på grovsopor som innehåller farligt avfall är tryckimpregnerat trä, kylar och frysar, elektronik, batterier, asbest, bildäck eller hushållssopor. Om du skulle råka slänga otillåtet avfall bland grovsoporna debiteras en felsorteringsavgift.

 

Hämtning av elavfall eller vitvaror?

Du kan även beställa hämtning av elavfall eller vitvaror (spis, tvätt, disk) och kylar och frysar.

Farligt avfall

 

Vad är egentligen farligt avfall?

Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du behöver rådgivning om hur du som privatperson eller ditt företag ska hantera farligt avfall.

FRÅGOR & SVAR
Vad räknas som farligt avfall?

Det här är farligt avfall:

Allt som har sladd eller batteri
Explosiva produkter lämnas till polisen eller återförsäljare
Färg
Kemikalier och rengöringsmedel
Kosmetika
Mediciner och läkemedel räknas som farligt avfall, dessa lämnar du in på närmaste apotek som säljer receptbelagd medicin.
Olja
Brandfarliga eller lättantändliga produkter
Gasol, gasoltuber
Kvicksilverhaltiga material, t ex äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör
Sprayburkar, sprayfärg, hårspray, spraydeodorant och aerosolspray
Asbest och byggmaterial med PCB

Har du fler frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta miljöinspektörerna i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter på respektive kommuns webbsida:

Gävle kommun
Hofors kommun
Sandviken kommun
Ockelbo kommun
Älvkarleby kommun

För rådgivning kring sortering, förvaring och transport av farligt avfall kan du också ringa Gästrike återvinnare 026–17 84 15.

Farligt avfall – lösningar för företag

Målet är självklart – er hantering av farligt avfall ska vara enkel, tydlig, effektiv och miljösäker. Ni kan er verksamhet bäst. Vi kan farligt avfall.
FA_4_omraden

Tillsammans tittar vi på era behov och tar fram den bästa lösningen för er. Vi utgår från sortering, förvaring, dokumentation och transport. Områden som var och en innehåller en rad regler, skyldigheter och krav som måste uppfyllas.

Vi kan stötta er i valda delar som exempelvis förvaring, transport och rapportering till Naturvårdsverket eller så tar vi fram en helhetslösning. Oavsett omfattning får ni struktur och rutiner.

I vårt produktblad för farligt avfall hittar du exempel på olika lösningar som vi kan göra för dig

FRÅGOR & SVAR
Vad behöver jag ha koll på gällande farligt avfall?

Här har vi sammanställt en checklista med saker som du måste ha koll på gällande farligt avfall.

VAD ÄR FARLIGT AVFALL – KLASSIFICERING.
Ta reda på vilken typ av farligt avfall som finns inom verksamheten och hur mycket.
På sidan 4 i checklistan som vi länkar till ovan kan du läsa mer om hur du klassar ditt avfall.

FÖRVARING
Se till att det farliga avfallet förvaras på ett säkert sätt och att det är uppmärkt.
Läs mer om kraven för förvaring på sid 5 i checklistan som vi länkar till ovan.

DOKUMENTATION
För anteckningar och upprätta transportdokument. Det är bara genom rätt dokumentation du kan bevisa att du hanterat det farliga avfallet rätt enligt lag.
Se sida 6 i checklistan vi länkar till ovan. Där tar vi upp vad du behöver tänka på när du dokumenterar.

TRANSPORT
Bestäm om företaget själv ska transportera det farliga avfallet till godkänd mottagare, eller om ni ska anlita transportör.
Läs mer om vad som gäller för transport av farligt avfall på sidan 7 i checklistan som vi länkar till ovan.

EGENKONTROLL
Utse en ansvarig person och informera personalen om vilka rutiner som gäller.

OLYCKA ELLER TILLBUD
Finns det beredskap vid eventuell olycka/tillbud? Skapa rutiner!

Vad kan ni erbjuda för lösningar till mig?

I vårt produktblad för farligt avfall kan du se några exempel på olika lösningar som vi kan göra för dig. Du kan också kontakta vår kundservice på tel: 026 – 26–17 84 15 eller mail: info@gastrikeatervinnare.se

Produktblad farligt avfall bild

 

Vad vet ni om Naturvårdsverkets skärpta krav om dokumentation för ökad spårbarhet av farligt avfall?

Sedan november 202o ska avfallskoder och vikter för samtliga farligt avfall fraktioner rapporteras till Naturvårdsverket efter varje hämtning. Ansvaret att dokumentera och rapportera detta ligger på dig som avfallsproducent. Vi på Gästrike återvinnare kan agera som ombud och hantera denna inrapportering åt dig. Du beställer då hämtning av farligt avfall precis som vanligt och överlåter rapporteringen till oss mot en kostnad vid varje hämtningstillfälle.

Om du är intresserad av denna tjänst kan du kontakta vår säljare Thomas Bäck på thomas.back@gastrikeatervinnare.se och ange följande information:

 • Kontaktperson vid hämtning
 • Organisationsnummer
 • Mailadress och telefonnummer till kontaktperson

Du kommer då få signera en elektronisk fullmakt som vi behöver för att vi ska kunna agera som ombud. Vill du istället göra detta själv kontaktar du Naturvårdsverket för mer information om hur du går tillväga. Läs mer om det här!

Hantering av sekretesspapper

Vi vet att det finns ett stort behov av säker hantering av känslig information på många företag och organisationer i kommunerna. Därför har vi utvecklat en tjänst för hantering och destruktion av sekretesspapper i ett slutet system med låsta kärl.

Vår avfallskoordinator börjar med att besöka dig och tillsammans gör vi en översyn av ert behov av antal kärl och placering av kärlen. När kärlen är fyllda med sekretesspapper, efter att pärmar och plastmappar mm har avlägsnats, hämtas de av våra kunniga medarbetare och transporteras till en säker anläggning där pappret destrueras.

Vi garanterar alltid att ert sekretesspapper tas omhand och förstörs på ett säkert sätt.

Fetthantering

Många av dagens miljöproblem kan reduceras genom bättre fetthantering. Fett belastar avloppssystemet i sin helhet och kan leda till omfattande utsläpp av förorenat vatten då systemet blockeras av fettproppar.Vinsterna med en effektiv fetthantering sprider sig som ringar på vattnet. Mindre fett i ledningsnäten, färre tunga transporter, reducerad kemikalieanvändning och lägre kostnader! Genom att lämna in matfett och matoljor fettåtervinning bidrar du på ett bra sätt till ett hållbart ekosystem. Gästrike återvinnare ansvarar för insamling och behandling av matfett och matoljor hos verksamheter som bereder livsmedel.

FRÅGOR & SVAR
Vad ska jag som fastighetsägare tänka på gällande min fettavskiljare?

Idag töms din fettavskiljare i ett rengjort fordon och transporteras till en anläggning som producerar biogas och biogödsel. Det är då viktigt att i er anläggning får bara:

 1. Beredning/tillverkning av livsmedel göras.
 2. Att endast miljömärkta och/eller livsmedelsgodkända kemikalier användas.

Detta för att biogödseln som blir en biprodukt i anläggningen ska klara certifieringskraven och kunna användas på jordbruksmark.

Hur funkar det?

Du som har din verksamhet i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken eller Älvkarleby kommun anlitar någon av de entreprenörer som Gästrike återvinnare har avtal med.

Om du inte redan har en fungerande fettåtervinning så kan du anmäla dig till någon av våra entreprenörer:

Svensk Fettåtervinning AB, telefon 011–70450.
Sveprol Production AB, telefon 011–189500.

Vad är en fettavskiljare?

Fettavskiljaren är fastighetsägarens säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till spillvattennätet. Det är en fast installation där fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion.

Hur ska en fettavskiljare vara utformad?

Gästrike återvinnare ansvarar för tömning och behandling av fettslam då detta avfall är klassat som hushållsavfall. För att lägga upp ett abonnemang måste Gästrike återvinnare kontaktas, tfn 026–17 84 75.

Hur ofta behöver fettavskiljaren tömmas?

Tömningsintervallen ska ske utifrån svensk standard:SS-EN 1825, med möjlighet till anpassning utifrån fettavskiljarens storlek och funktion i relation till befintlig verksamhet. Standarden anger att en korrekt dimensionerad och installerad fettavskiljare skall tömmas 1 gång per månad.

Har du fler frågor?

För frågor om tömningsintervall skall VA-huvudmannen kontaktas. I Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun är detta Gästrike Vatten,  tfn 020–379300 och i Sandvikens kommun Sandvikens Energi, tfn 026–242099.

Vad gör jag med överblivet fett från matlagningen hemma?

Om du häller överblivet fett från matlagningen i avloppet kan det stelna och orsaka stopp. Är det flytande fett kan du först hälla fettet i en PET-flaska innan du slänger den i soppåsen för restavfall. Är det stelnat fett kan du få upp det med hjälp av hushållspapper och lägga i påsen för matavfall.

Hos Gästrike Vatten kan du hämta speciella trattar som gör det lättare för dig att hälla i gammal matolja i PET-flaskan. Gästrike Vatten hittar du på Hamnleden 20 i Gävle.

Fettratt

Så här gör du:

 • Skruva på tratten på en vanlig petflaska.
 • Häll ner fettet i flaskan.
 • Flaskan kan du till exempel förvara i skåpet under diskbänken tills den är full.
 • När flaskan är full tar du bort tratten, sätter på korken och släng i påsen för restavfall.

Tvätt av kärl

Vi kommer gärna och tvättar dina kärl på plats. Du kan välja mellan att beställa tvätt vid enskilda tillfällen eller teckna abonnemang med återkommande kärltvätt. Den smarta tvättbilen lyfter kärlet, tömmer ur soporna i en vagga, tvättar kärlet och tömmer sedan tillbaka soporna.

Du kan också beställa tvätt av återvinningsrum. När vi tvättar rum, golv och kärl använder vi en högtryckstvätt med varmvatten. Där det behövs rengör vi även med såpa som är fri från kemikalier.

Hyra av storsäck

Säcken som kallas Big Bag, rymmer upp till 1 m³ avfall och passar för den som inte behöver en stor container. En Big Bag kan användas för till exempel byggavfall, trädgårdsavfall eller andra sorters grovsopor. När du hyr en storsäck ingår hämtning och transport samt destruktion/behandling av avfallet. Priset varierar beroende på var storsäcken ska hämtas och vilken typ av avfall som slängs.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Kundservice företag
Tel: 026–17 84 15
E-post: info@gastrikeatervinnare.se

Säljare
Tomas Östberg
Tel: 026-17 29 21
E-post: thomas.ostberg@gastrikeatervinnare.se

Thomas Bäck
Tel: 026–17 29 33
E-post: thomas.back@gastrikeatervinnare.se